Фермери от Швейцария са изрязали в  14 крави своеобразни прозорчета, за да могат да наблюдават тяхната храносмилателната система. Изследователите смятат, че този метод ще им позволи да подобрят методите на…