Както и досега, стремежът на EVN България е да информира обществото и ДКЕВР за реално необходимите разходи за функциониране на разпределителната системата, съобщиха от дружеството.   Покриване на действителните разходи,…

Маркс и неговите прогнози за 21 век

Част от прогнозите на Маркс, някои от които са от периода преди Гражданската война в САЩ, точно определят конкретни  аспекти на съвременния капитализъм, от  Голямата рецесия до най-новите версии на…

Експерти смятат, че след 24 часа  финансово- банковият пазар ще се срине, вследствие на колапса на китайски фонд. Американски  икономисти направиха изявление за това, че  утрешният ден ще бъде отправната…

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да подпише ново споразумение за държавен рейтинг между Република България и международната рейтингова агенция „Fitch Ratings Ltd.”. С него се възстановяват прекратените през 2010…