Една трета от нефинансовите компании в света са концентрирали в ръцете си повече от 82 на сто от намиращите се в  корпоративния сектор средства (2.8 трилиона  долара) , пише The…

Експертът по изменение на Бен Гали счита глобалното затопляне за удобно извинение да се харчат парите на данъкоплатците. Според него, този проблем съществува сега само във виртуалния свят на компютърните…

През следващите години  безработните ще се увеличат с още  13 милиона души, смятат експертите на  Международната организация на труда (МОТ) (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–dcomm/–publ/documents/publication/wcms_233953.pdf) . Те са уверени: световната икономика расте толкова бавно,…