EVN иска скок на цената на тока със 7 процента

Според EVN България промяна на средните крайни цени на електроенергията с 6.98% е минимумът, който създава възможност за връщане към нормалния ритъм на енергийната система в Югоизточна България Промяна на…

Днес, 07.04.2014 г., EVN България Електроснабдяване представи своето становище на открито заседание в ДКЕВР във връзка с решение на комисията за откриване на процедура за отнемане на лицензията на дружеството…

Във връзка с обявеното днес решение на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на лицензията за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на EVN България Електроснабдяване,…