Международният съюз за теоретична и приложна химия   потвърди създаването на нов елемент в периодичната таблица, наречен унусептий- свръхтежък трансуранов елемент. Той е създаден през 2010 г. съвместно от американски, немски…