Руското Министерство на извънредните ситуации е предложило да се въведат в законодателството нови видове извънредни ситуации , включително астероидна и кометна опасност. „Въвеждат се нови категории (видове) източници на извънредни…