Сезоните на Земята в анимация от спътника „Коперник Сентинел -3А“

Спътникът „Коперник Сентинел -3А“ направи наблюдението на нашата  непрекъснато променяща се планета много по-лесно. И нагледната демонстрация на това, как се отразява пролетта на земната растителност – е само една…