Какво ново?

Първата  мисъл ….. Това мощно упражнение,  доста простичко, аз започнах да използвам преди много…