Какво ново?

Не успявайки  да излязат от икономическата криза, страните от ЕС сега са изправени пред…