Каквото посееш, това ще пожънеш: Какво е карма?

карма

Карма, Kamma (санскрит कर्म, пали Kamma – «акт, причина и следствие, въздеяние“, санскрит कर्मन् karmаn IAST -. «дело, действие, работа“ от кar  IAST – «правя“) – концепция от древноиндийския  религиозно- философски лексикон, указващ за  съществуването на причинно-следствени взаимоотношения между действията на хората и тези въздеяния (награди или наказания) за крадено от 30думи тях, които хората получават.

Властта на кармата владее не само индивидите, но и разномащбните  общности, включително народи и държави. Дори боговете са подвластни на вселенския закон на кармата. Той осигурява висша справедливост за сметка на това, че съдбата на всяко създание пряко зависи от естеството на действията, които преди това крадено от 30думи е извършило.

Човекът съществува в плен на циклични кръговрати. Раждането, животът и смъртта се повтарят безкрайно много пъти. В същото време безсмъртната, неунищожима душа,  е способна при всяко ново въплъщение да се видоизменя. Според закона на кармата, самият човек е причината за това, което ще му се случи след неговата крадено от 30думи смърт  в последващите му раждания и въплъщения.

Литература:

– wikipedia.org

– Философия. Енциклопедичен речник – В. А. Бачинин

защищено INVITEXT