Каквото посееш, това ще пожънеш: Какво е карма?

карма

Карма, Kamma (санскрит कर्म, пали Kamma – «акт, причина и следствие, въздеяние“, санскрит कर्मन् karmаn IAST -. «дело, действие, работа“ от кar  IAST – «правя“) – концепция от древноиндийския  религиозно- философски лексикон, указващ за  съществуването на причинно-следствени взаимоотношения между действията на хората и тези крадено от 30думи въздеяния (награди или наказания) за тях, които хората получават.

Властта на кармата владее не само индивидите, но и разномащбните  общности, включително народи и държави. Дори боговете са подвластни на вселенския закон на кармата. Той осигурява висша справедливост за сметка на това, че съдбата на всяко създание пряко зависи от естеството крадено от 30думи на действията, които преди това е извършило.

Човекът съществува в плен на циклични кръговрати. Раждането, животът и смъртта се повтарят безкрайно много пъти. В същото време безсмъртната, неунищожима душа,  е способна при всяко ново въплъщение да се видоизменя. Според закона на кармата, самият човек е причината за това, което ще крадено от 30думи му се случи след неговата смърт  в последващите му раждания и въплъщения.

Литература:

– wikipedia.org

– Философия. Енциклопедичен речник – В. А. Бачинин

крадено от 30думи
защищено INVITEXT