ПАРНОТО: ОМБУДСМАНЪТ СЕ ВЪЗМУЩАВА ОТ ШОКОВОТО ВДИГАНЕ НА ЦЕНАТА?

Госпожо Манолова, спрете да се възмущавате и да се тюхкате, и да се водите по акъла на „загрижените“ за хората, а застанете за закона и правилата. Колкото и да е трудно за разбиране, съвсем очевадно е и че Топлофикация чрез „доставката“,  си е  записала крадено от 30думи правото да не управлява количеството и качеството на произвежданата топлинна енергия, при което произвежда ненужни на обществото количества, некачествена топлинна енергия, придобиваща прозвището топлинна енергия за сградна инсталация.

Нарушаването на материята „продажба“ – чл. 150 ЗЕ и цялата съвкупност от правила и норми свързани с облигационните отношения са причината за крадено от 30думи появата на „такса сградна инсталация“.

Управлението на количеството и качеството при производството, чрез прилагане на температурния график на топлопреносната мрежа и гарантиране параметрите на топлоносителя при производството и в отоплителния контур след абонатната станция, топлината притежава качеството стока, дава и правото и възмжноста на гражданите по своя воля да крадено от 30думи управляват количеството, което искат и могат да ползват и да заплатят, т. е. да купуват топлина – сградната инсталация – небитието!

Прилагането на температурния график на топлопреносната мрежа и показателите за качеството на топлоснабдяването, нормите за качеството на топлинната енергия, служат за едновреминното управление на количеството и качеството на крадено от 30думи топлината при Топлоизточника и при неограничен брой ПРАВНИ СУБЕКТИ – потребителите.

„Доставката“, която по своя произход е продукт на Топлофикация, а не е продукт на ЗЕ, по същество представлява едностранно действие на Топлофикация, което не допуска съществуването на втори правен субект, като контрагент при едностранното действие „доставка“?

С крадено от 30думи „доставката“, Топлофикация отстранява гражданите в качеството им на правни субекти от топлоснабдяването, ведно с правото им да Купуват топлинната енергия, като управляват количеството, което искат и могат да закупят и да заплатят.

Чрез „доставката“, Топлофикация произвежда произволни количества некачествена топлинна енергия, без знанието и съгласието на гражданите и я разпределя като количества за сградна инсалация (без да е продадена и купена), т. е. Топлофикация произвежда задължения на гражданите без тяхно знание и съгласие, неограничени по размер и крадено от 30думи срок, за които задължения съдът издава осъдителни присъди срещу гражданите, вместо да търси отговорност за беззаконие от монополиста.

Къде тук е справедливостта?

Ето защо прилагането на „доставката“ превръща топлофикация от производител и търговец на стоката топлина, в пълноценно функционираща фабрика за принудително производство на длъжници – вид терористична дейност крадено от 30думи насочена срещу правата и интересите на хората, създаваща условията и предпоставките за унищожаването им.

Вие, в стремежа си да защитите гражданите, допуснахте „загрижените“ за добруването на народа, да ви ангажират да защитите престъпната „доставка“, чрез искането за тълкувателно решение от ВКС, пренасрочено за 20.04.2017 год.

Госпожо Манолова, къде крадено от 30думи в Закона за енергетиката се намира дейността „доставка на топлинна енергия в сгради етажна собственост“, моля, отговорете?

Всичко е хукнало да се бори с цената, вместо да изисква прилагане на правилата. При прилагане на правилата, цената на парното и при това увеличение над 20% реално ще спадне, а сградната крадено от 30думи инсталация ще изчезне.

Моля госпожо Манолова, нека поне един път в тези 27 години се приложат правилата, вместо разни „професори“ непрекъснато да ни убеждават, че няма никакъв смисъл от прилагане на правилата, пък тогава да видим кой крив, кой прав?!
02.04.2017 г.

Aнгел Mарков – FB
крадено от 30думи
защищено INVITEXT