ПАРНОТО: ОМБУДСМАНЪТ СЕ ВЪЗМУЩАВА ОТ ШОКОВОТО ВДИГАНЕ НА ЦЕНАТА?

Госпожо Манолова, спрете да се възмущавате и да се тюхкате, и да се водите по акъла на „загрижените“ за хората, а застанете за закона и правилата. Колкото и да е трудно за разбиране, съвсем очевадно е и че Топлофикация чрез „доставката“,  си е  записала правото да не управлява количеството крадено от 30думи и качеството на произвежданата топлинна енергия, при което произвежда ненужни на обществото количества, некачествена топлинна енергия, придобиваща прозвището топлинна енергия за сградна инсталация.

Нарушаването на материята „продажба“ – чл. 150 ЗЕ и цялата съвкупност от правила и норми свързани с облигационните отношения са причината за появата на „такса сградна инсталация“.

крадено от 30думи

Управлението на количеството и качеството при производството, чрез прилагане на температурния график на топлопреносната мрежа и гарантиране параметрите на топлоносителя при производството и в отоплителния контур след абонатната станция, топлината притежава качеството стока, дава и правото и възмжноста на гражданите по своя воля да управляват количеството, което искат и крадено от 30думи могат да ползват и да заплатят, т. е. да купуват топлина – сградната инсталация – небитието!

Прилагането на температурния график на топлопреносната мрежа и показателите за качеството на топлоснабдяването, нормите за качеството на топлинната енергия, служат за едновреминното управление на количеството и качеството на топлината при Топлоизточника и при крадено от 30думи неограничен брой ПРАВНИ СУБЕКТИ – потребителите.

„Доставката“, която по своя произход е продукт на Топлофикация, а не е продукт на ЗЕ, по същество представлява едностранно действие на Топлофикация, което не допуска съществуването на втори правен субект, като контрагент при едностранното действие „доставка“?

С „доставката“, Топлофикация отстранява гражданите в крадено от 30думи качеството им на правни субекти от топлоснабдяването, ведно с правото им да Купуват топлинната енергия, като управляват количеството, което искат и могат да закупят и да заплатят.

Чрез „доставката“, Топлофикация произвежда произволни количества некачествена топлинна енергия, без знанието и съгласието на гражданите и я разпределя като количества за сградна крадено от 30думи инсалация (без да е продадена и купена), т. е. Топлофикация произвежда задължения на гражданите без тяхно знание и съгласие, неограничени по размер и срок, за които задължения съдът издава осъдителни присъди срещу гражданите, вместо да търси отговорност за беззаконие от монополиста.

Къде тук е справедливостта?

Ето защо прилагането на крадено от 30думи „доставката“ превръща топлофикация от производител и търговец на стоката топлина, в пълноценно функционираща фабрика за принудително производство на длъжници – вид терористична дейност насочена срещу правата и интересите на хората, създаваща условията и предпоставките за унищожаването им.

Вие, в стремежа си да защитите гражданите, допуснахте „загрижените“ за добруването на крадено от 30думи народа, да ви ангажират да защитите престъпната „доставка“, чрез искането за тълкувателно решение от ВКС, пренасрочено за 20.04.2017 год.

Госпожо Манолова, къде в Закона за енергетиката се намира дейността „доставка на топлинна енергия в сгради етажна собственост“, моля, отговорете?

Всичко е хукнало да се бори с цената, вместо крадено от 30думи да изисква прилагане на правилата. При прилагане на правилата, цената на парното и при това увеличение над 20% реално ще спадне, а сградната инсталация ще изчезне.

Моля госпожо Манолова, нека поне един път в тези 27 години се приложат правилата, вместо разни „професори“ непрекъснато да ни убеждават, че няма крадено от 30думи никакъв смисъл от прилагане на правилата, пък тогава да видим кой крив, кой прав?!
02.04.2017 г.

Aнгел Mарков – FB
защищено INVITEXT