НПО: Покупателната способност на българите е 48.1% от средната за ЕС

От икономическа гледна точка 10-те години на България в Европейския съюз са най-добрият период за страната след началото на 50-те години на миналия век. Това каза икономистът и програмен директор в Центъра за либерални стратегии Георги Ганев при представянето на доклад на тема „10 години крадено от 30думи България в ЕС: ползи и предизвикателства“.

От доклада се вижда, че членството на България в ЕС е допринесло за повишаването на покупателната способност на населението и за по-лекото преодоляване на финансовата и икономическата криза, ударила света през 2009 г. От политическа гледна точка членството ни е донесло стабилност, се казва крадено от 30думи в доклада.

Георги Ганев обясни, че от 1999 г. до присъединяването ни към ЕС през 2007 г. покупателната способност на населението нараства от 27 до 40.8% от средното за ЕС, а през 2016 г. достига 48.1%.

Освен това, заради отвореността на икономиката към европейския пазар – един от най-взискателните в света, производството в страната е станало по-иновативно, а самите фирми – все по-конкурентоспособни. „За да се състезават българските компании, трябва да се научат как да задоволяват този пазар, крадено от 30думи да използват нови технологии и така стават по-добри, отколкото са били“, коментира Ганев.

Към приносът на ЕС за България се добавя подобряването на инфраструктурата. „Не само броят на магистралите се е удвоил по време на членството, като финансирането е предимно от европейски фондове, но и голяма част от пътищата са крадено от 30думи рехабилитирани и са по-добри отпреди заради еврофинансирането“, каза Ганев.

Той отбеляза обаче, че преките чужди инвестиции са една от областите, където България не се възползва от възможностите, които дава европейското членство.

Бел. на ред. Явно никой  от Центъра за либерални стратегии не живее в България. Защото според данни на ЦРУ крадено от 30думи българите са световен вицешампион по измиране, след Лесото.

Около 84 % от хората в България са под границата на бедността, и само 1% от всички хора у нас са безумно богати.

защищено INVITEXT