Европа ще потъне под вода: На милиони хора ще им се наложи да търсят убежище

Пет милиона европейци могат да загубят домовете си. Това може да се случи до края на този век.

Глобалното затопляне ще доведе до факта, че нивото на моретата, включително Северно море и Балтийско море, ще се повиши до критично ниво и европейската част на крайбрежието крадено от 30думи ще потъне  под водата. С такива високи нива на затопляне, наводнения може да се случват всяка година.

Уви, много европейски страни не са технически готови за изменението на крадено от 30думи климата, затова  трябва да се подготвят за евентуални бедствия още сега. Необходимото нивото на защита може да осигури само Холандия: правителството е изградило  уникална система от шлюзове.

Европейската агенция за околната среда от своя страна заяви, че след 30-70 години Западна, Централна и Източна Европа ще са  под вода. Под крадено от 30думи заплахата са основно  области, разположени в долините на големите  реки, особено Дунав и Рейн.

Ако човечеството не предприеме решителни мерки, Европа ще потъне под вода.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT