Български евробюрократи получиха 9,3 милиона лева за командировки до Брюксел

Министерският съвет съобщи, че е одобрил допълнителни разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата за 2017 г. в общ размер на 9 398 900 лв. за обезпечаване на допълнителни средства за командировка и издръжка на временно командированите служители в състава на Постоянното представителство на България крадено от 30думи към Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерския съвет, министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на правосъдието, на здравеопазването, крадено от 30думи на образованието и науката, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката и на младежта и спорта, както и на Държавната агенция „Национална сигурност“ и Държавен фонд „Земеделие“.

На 28 ноември 2016 г. с РМС №1018 беше взето решение да се увеличи съставът на Постоянното представителство на България към ЕС с цел обезпечаване на нуждите на първото за страната Председателство на Съвета.
В него са крадено от 30думи посочени необходимите 90 допълнителни временни бройки, които са целеви. Проектът на постановлението е разработен с цел обезпечаване на нуждите на Председателство и е приет на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като средствата се осигуряват от предвидените за целта средства по централния бюджет за същата година.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT