Български евробюрократи получиха 9,3 милиона лева за командировки до Брюксел

Министерският съвет съобщи, че е одобрил допълнителни разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата за 2017 г. в общ размер на 9 398 900 лв. за обезпечаване на допълнителни средства за командировка и издръжка на временно командированите служители в състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел крадено от 30думи във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерския съвет, министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на правосъдието, на здравеопазването, на образованието и науката, на крадено от 30думи културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката и на младежта и спорта, както и на Държавната агенция „Национална сигурност“ и Държавен фонд „Земеделие“.

На 28 ноември 2016 г. с РМС №1018 беше взето решение да се увеличи крадено от 30думи съставът на Постоянното представителство на България към ЕС с цел обезпечаване на нуждите на първото за страната Председателство на Съвета.
В него са посочени необходимите 90 допълнителни временни бройки, които са целеви. Проектът на постановлението е разработен с цел обезпечаване на нуждите на Председателство и е приет на основание чл. крадено от 30думи 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като средствата се осигуряват от предвидените за целта средства по централния бюджет за същата година.

защищено INVITEXT