За една година в България са умрели 44 167 човека!

Нито една олигархична „официална медия“ не посмя да цитира данните на ЦРУ, според които България е СВЕТОВЕН ВИЦЕШАМПИОН ПО ИЗМИРАНЕ!

Днес обаче от правителството официално  споделиха  следните данни:

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1,4% от крадено от 30думи населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. то е намаляло с 48 414 души.

Подобно на предходните години, това се дължи главно на отрицателния естествен крадено от 30думи прираст – с 44 167 души, а не на външната миграция – 4247 души.

Повече за данните на ЦРУ – ЦРУ: България е световен вицешампион по смъртност!

крадено от 30думи
защищено INVITEXT