Видин загива все по-бързо и по-бързо

През второто тримесечие на 2016 г. общия брой назаетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е28.9 хил., от които 15.2 хил. са мъже, а 13.6 хил. са жени. Коефициентът
на заетост в областта през второто тримесечие на 2016 г. е 36.4%
(при 49.5% за страната).
крадено от 30думи
Той е съответно 39.7% за мъжете и 33.3% за жените. По коефициент на заетост област Видин е на
последно място в страната.
56
В сравнение с първо тримесечие на 2016 г. общият брой
на заетите лица в областта намалява с5.9%, а спрямо второ тримесечие на 2015 г.-с 14.5%.

 

крадено от 30думи
През второто тримесечие на 2016 г.заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 28.3 хил., като 14.8 хил. от тях са мъже, а 13.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 52.9%, съответно 53.4% за мъжете и 52.3% за жените.
В сравнение с крадено от 30думи първо тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години намалява с 6.6%, а спрямо второ тримесечие на 2015 г. -с 15.0%.
защищено INVITEXT