Членовете на структури на НАТО в България няма да заплащат такси, събирани от МВР

 

Членовете на военния и цивилен състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в България във връзка с изпълнение на службата си, няма да заплащат такси, които се събират в системата на МВР по крадено от 30думи Закона за държавните такси.

Това предвижда допълнение в Тарифа №4, прието на днешното правителствено заседание. То е в съответствие с Протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор (Парижки протокол). Документът е в сила за България от 2004 г., когато е ратифициран от Народното събрание.

крадено от 30думи

В България вече са формирани Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи крадено от 30думи и реагиране при бедствия. Техният личен състав и придружаващите ги членове на семействата им се ползват с пълния набор от права по Парижкия протокол и по Споразумението между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (НАТО СОФА).

В изпълнение на тези международни документи служителите в структури на крадено от 30думи НАТО в България и зависимите от тях лица ще бъдат освободени от такси, събирани, например, за издаване на удостоверение за продължително пребиваване, за управление на МПС и т. н.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT