Американските ВВС планират да детонират плазмени бомби в горните слоеве на атмосферата

Военновъздушните сили на САЩ планират да детонират плазмени бомби в горните слоеве на атмосферата, използвайки флот от микросателити. Това ще се прави  за да се подобри качеството на радиовръзката на големи  разстояния.

Известно е, че през нощта радиосигналите  могат да се приемат на  много по-голямо крадено от 30думи разстояние, отколкото през деня. Поради промени в йоносферата,  плътността на заредените частици, която се увеличава нощем, се улеснява отразяването на сигналите. Манипулиране на йоносферата вече е правено: например, по време на действието на военната програма  HAARP. В Аляска антените „бомбардират“ тази обвивка с  радиация, създавайки отразяваща  радиовълните плазма.

крадено от 30думи

Военновъздушните сили на САЩ искат да въздействат на йоносферата по-ефективно – с помощта на ултрамалки CubeSat сателити, транспортиращи йонизиран газ директно във въздуха. Този проект не само ще увеличи обхвата крадено от 30думи на радиосигналите, но също така ще се намалят и  вредните ефекти на слънчевия вятър върху системата за GPS, както и да се блокира комуникацията между вражески сателити.

Все още има два проблема: как да се построи плазмен генератор, който може да се побере в  куб с 10-сантиметрови стени и как крадено от 30думи да се изчисли плазмената дифузия.

US Air Force wants to plasma bomb the sky using tiny satellites

защищено INVITEXT