Терминал 2: КОЛКО БЪЛГАРИ ЕМИГРИРАХА ПРЕЗ 2015?

**** Само в Германия – 71 709, във Великобритания – 40 602.

Излезли са данните на немската Федерална служба за миграция.
Мястото, което заемаме по абсолютен брой на мигранти, е 3-то сред страните-членки на ЕС.
Статистиката сочи, че в Германия само през миналата 2015 г. крадено от 30думи са емигрирали 71 709 българи!
Според английската статистика във Великобритания през 2015 трайно са се установили 40 602 българи (новопристигналите студенти са малко над 2 000)
Т.Е. САМО ЗА ТЕЗИ 2 ДЪРЖАВИ ЕМИГРАЦИЯТА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ У НАС (без София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, крадено от 30думи Плевен) и равна на населението на Добрич, Сливен и Шумен)

––––––––––––––––
Според родната статистика за 2015 г. са емигрирали всичко 24 487 лица с българско поданство за всички страни – не само за ЕС, но и по целия свят. Навсякъде.
Т.е. родните данни сочат 2.92 пъти по-малко число, отколкото са крадено от 30думи само сънародниците ни, и то само в Германия.
––––––––––––––––

Аз знам на коя статистика да вярвам. Вярвам, че и вие!

Сред гражданите от ЕС, които са избрали Германия за нова родина, на първо място са румънците (174 799) и поляците (147 910). След нас са хърватите (50 646), унгарците (48 крадено от 30думи 089), италианците (47 457) и т.н.

Общо в Германия са пристигнали през 2015 г., за да живеят там 685 000 лица – граждани на страни от ЕС и крадено от 30думи са я напуснали 382 000 такива лица.
И актуалното на фона на Брекзита – съответните данни за Великобритания са 685 485 и 303 036.

Германия е и на 1-во място в ЕС по брой на граждани на ЕС от други държави, които живеят в нея.
Ето някои данни според Евростат:
крадено от 30думи Германия…………….. 4 100 000
Великобритания…….3 100 000
Франция………………..2 200 000
Испания…………………2 000 000
Италия…………………. 1 800 000

И отново актуални данни – социални помощи в Германия ползват от тези милиони 440 000, а например във Великобритания – само 200 000.

Немският „Ди Велт“, наричан гласа на едрия германски капитал, отбелязва, крадено от 30думи че заселващите се специално от държави от Източна Европа са млади и много добре обучени в професиите си. И отбелязва, че според проучвания на фондация „Фридрих Еберт“ у нас 45% от младежите у нас мечтаят или се канят да емигрират.

В момента от 81 милиона жители на Германия, един от крадено от 30думи всеки пет е от имигрантски произход, при децата под десет години делът е около една трета.

https://www.facebook.com/grigor.lilov?fref=nf

защищено INVITEXT