Геноцид: Родените след 1 януари 1960 г. ще получават с 28% по-ниска пенсия

Проф. Христина Вучева *  обясни най-важния проблем във връзка с пенсионната реформа.

Още в началото през 2000 г., когато е била въведена системата (тя е била подпомогната от Световната банка, от външни експерти), обществото е било подвластно на радостта от наличието на “друга среда, в крадено от 30думи която можем да мислим за чисто пазарни инструменти”.

Затова и вторият стълб е бил заимстван в голяма степен от опита на други, но много малко на брой страни. Тогава основният проблем не е бил обмислен и обсъден достатъчно. Този проблем е, че когато имате индивидуална партида, по нея постъпва част крадено от 30думи от задължителната вноска за пенсия, за всички хора това са 17.8 процента, които се делят между осигуряващите се и работодателите. От тези 17.8%, поделени в съотношение 60:40 между работодател и работещ, задължително една част /в момента той е 5 %/ отиват за втора пенсия на хората, родени след 1 януари крадено от 30думи 1960 г. Тези хора ще получат основна пенсия /първия стълб/, по-ниска от пенсиите на онези, родени преди 1960 г.

Това се дължи на факта, че по-малка част от вноските за пенсия на родените след 1959 г. са отивали в НОИ /а 5 % са отивали в частните фондове/. Или основната крадено от 30думи пенсия на родените преди 1960 г. ще бъде с 28 % по-висока от тази на родените след това, защото цялата сума от тези 17.8% е постъпвала в НОИ. Основната пенсия /първият стълб/ е пожизнена и на едната, и на другата група хора, подчерта Вучева.

крадено от 30думи

Родените след 1 януари 1960 г. ще получават от първия стълб с 28% по-ниска пенсия, тъй като идеята е била с техните 5% в индивидуална партида плюс евентуалното влагане на техните пари чрез капиталовия крадено от 30думи пазар да се образува втората им пенсия.

Очаквало се е тя да надмине тези 28%, които се губят от първия стълб. Капиталов пазар обаче при нас липсва. А и всички наблюдения и анализи сочат, че втората пенсия няма да може да навакса тези 28 процента на фона на икономическата ситуация крадено от 30думи в последните години.

Вторият голям проблем, според Вучева, е че вторият стълб, както първия, също е пожизнен и наследствен – така е записано в закона. Тук финансистката подчерта, че актюерската практика /практиката, която изчислява и оценява зависимостта между продължителност на живота и пенсионното осигуряване/, теоретичният и практичният опит са доказали, крадено от 30думи че пожизнена пенсия е несъвместима с индивидуална партида.

Източник: epicenter.bg

  • Христина Ангелова Вучева е български икономист, заместник министър-председател и министър на финансите през 1994-1995 година
крадено от 30думи
защищено INVITEXT