Българските данъкоплатци дават 500 хиляди долара за афганистанската армия

България ще продължи участието си в действията на международната общност за постигане на трайна сигурност и стабилност в Афганистан. Един от начините за това е да бъдат подкрепени финансово способностите на Афганистанската национална армия (АНА).

В тази връзка правителството определи днес приноса на България към крадено от 30думи Доверителния фонд за поддържане на АНА за новия тригодишен период – 2018-2020 г. Той ще бъде в размер на 500 000 щ. д., като средствата ще бъдат осигурени през 2018 г. Сумата е аналогична на тази за първия тригодишен период (2015-2017 г.), която България изплати към Доверителния фонд през есента крадено от 30думи на миналата година.

В центъра на трайното партньорство между Алианса и Афганистан е поетият от съюзниците дългосрочен политически и практически ангажимент за изграждането и поддържането на надеждни афганистански крадено от 30думи сили за сигурност, способни да поемат отговорност за сигурността на населението на цялата територия на страната, което допринася за запазване на постигнатото през последните 15 години.

Осигуряването на сигурност и стабилност в Афганистан ще се отрази благоприятно върху условията, предизвикващи емигрантски поток от тази страна към Европа и ще намали крадено от 30думи миграционния натиск върху страните от Европейския съюз.

защищено INVITEXT