Чудовищен протуберанс на Слънцето (видео)

Едно от най-забележителните явления на Слънцето е еруптивният протуберанс. През 2011 г. Solar Dynamics Observatory на НАСА е заснeла чудовищен протуберанс на повърхността на нашата звезда.

Ефектната експлозия е показана в ултравиолетова светлина в този клип. В рамките на 90 минути на всеки 24 секунди е сниман нов кадър. Зрелището крадено от 30думи е впечатляващо.

защищено INVITEXT