Сензация: Шимпанзета в Африка си измислиха Бог и започнаха да му се кланят (видео)

Това  наистина е сензация. За първи път учените са наблюдавали зараждането на религия не при хора, а  при животни! А именно – група шимпанзета в Африка без никакъв смисъл започва да строи пирамиди от камъни в празните стволове на стари дървета.

Видеокамера е записала как крадено от 30думи се случва това. По-възрастните самци подхождат към  „светилището“, с   гръмки крясъци хвърлят в празния дънер поредния  камък, и се отдръпват със страхопочитание. Какво е най-забележителното:  след като положи камъка,  шимпанзето  няколко секунди се люшка настрани, правейки доста необичайни движения.

Впечатлението е, че те се молят или медитират. Това пише списание крадено от 30думи Scientific Reports. Учените смятат, че шимпанзетата сами са си измислили някаква религия, символ на която са купчините камъни , а празните стволове  на старите дървета са станали прото-храмове.

В действителност, най-големите и красиви камъни – вероятно са и най-старите „храмове“ на човечеството.

Религията се счита за основната разлика между човек крадено от 30думи и животно. Класическа антропология казва, че животните захвърлят своите мъртви, и не проявяват интерес към тях.

Появата на погребения учените считат за  най-важната характеристика на превръщането на животното крадено от 30думи в човек. Но в случая с шимпанзета ние виждаме дори не погребения (това, че  маймуните скърбят за своите  мъртви, е известно и  преди), а истински места за поклонение.

По този начин религията е свойствена вече не само за хората, а и за животните. Навярно в  съзнанието на шимпанзетата, които  изграждат крадено от 30думи пирамида от камъни, има представа за някакви духове, има имената на тези духове и по този начин има място за абстрактни понятия от много високо ниво. Не е изключено, че у шимпанзетата може дори да се зароди наука (въпреки че най-ранната религия, и най-раннатa наука – това е практически  едно крадено от 30думи и също нещо).

Какво се е случило? Учените просто не са забелязали преди религия у животните? Или, в наше време, по неизвестни причини, изведнъж започва бързото развитие на интелигентността у маймуните? По-скоро първото – откритието е станало възможно благодарение на видеокамерите, работещи автономно, а това – е скорошно изобретение.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT