В Европа ще се раздава земя на бежанците за да си строят собствени градове

Явно се задейства сценарият за смяната на етническия състав на  Европа. Коренното население ще бъде заличено. Като се знае коя е най-бързо измиращата нация в ЕС, няма да чакаме дълго.

Берлинският аналитичен център European Democracy Lab  предлага  „да се дава земя на бежанците, които пристигат крадено от 30думи в Европа, с цел да им се осигури възможност да си построят своя втора родина.“ Тези  идеи бяха озвучени от  директора на Центъра Улрике Геро и австрийския писател Робърт Mенаси в тяхното есе  за немскоезичната версия на  списание Le Monde Diplomatique.

Според експертите,  „Европа вместо да заделя  пари за курсове крадено от 30думи за интеграция и за изучаване на езици, за изграждане на огради, за охрана на границите  и за засилване на безопасността,  трябва да помогне на мигрантите с финансова помощ и земя за строеж“ – тогава бежанците „ще се грижат сами за себе си ще  започнат да започнат строителство на градове.“ Именно крадено от 30думи градове като НюДамаск или Ню Халеб са, според Геро и Mенасу, решение на интеграционния проблем.

Те смятат, че с течение на времето, „бежанците по  естествено начин ще се смесят с жителите на старите градове.“ Бежанците, например, ще търсят работа в Берлин, а студентите – евтина квартира  в Ню Дамаск. „След крадено от 30думи три поколения внуците на бежанците от  първата вълна ще  овладеят езика на новата си родина поради естествени причини“, – се посочва в проекта.

Като положителен пример  се посочват крадено от 30думи селищата на   германските заселници в Америка в XVIII век, които получават имена като Ню Хановер и Ню Хамбург.

Също така в новопостроените градове на бежанците, трябва да имат възможност да построят свои собствени училища, театри, болници, радиостанции и вестници. „Сирийските лекари трябва незабавно да получат правото да работят като лекари, крадено от 30думи без да получават задължителен германски лиценз,  а   кюрдските учители – да сатват учители“, – уверени са Геро и Менаси.

Списание Focus обаче обръща внимание на редица проблеми, които могат да възникнат при реализацията  на проекта: напълно е  възможно, че сред учителите може да се скрият ислямистки проповедници. Критиците също така крадено от 30думи смятат, че има опасност от създаване на паралелно общество.

Ще припомним, че по-рано египетският милиардер Нагию Савирис предложи да засели  стотици хиляди бежанци на  необитаемите острови на Гърция и Италия, и дори се съгласи да финансира проекта с милиарди собствени пари.

Със съкращения от : http://www.focus.de/politik/deutschland/loesungsansatz-einer-denkfabrik-lassen-wir-fluechtlinge-eigene-staedte-nachbauen-neu-damaskus-in-deutschland_id_5323478.html

крадено от 30думи
защищено INVITEXT