В Европа ще се раздава земя на бежанците за да си строят собствени градове

Явно се задейства сценарият за смяната на етническия състав на  Европа. Коренното население ще бъде заличено. Като се знае коя е най-бързо измиращата нация в ЕС, няма да чакаме дълго.

Берлинският аналитичен център European Democracy Lab  предлага  „да се дава земя на бежанците, които пристигат в Европа, с цел да крадено от 30думи им се осигури възможност да си построят своя втора родина.“ Тези  идеи бяха озвучени от  директора на Центъра Улрике Геро и австрийския писател Робърт Mенаси в тяхното есе  за немскоезичната версия на  списание Le Monde Diplomatique.

Според експертите,  „Европа вместо да заделя  пари за курсове за интеграция и за изучаване крадено от 30думи на езици, за изграждане на огради, за охрана на границите  и за засилване на безопасността,  трябва да помогне на мигрантите с финансова помощ и земя за строеж“ – тогава бежанците „ще се грижат сами за себе си ще  започнат да започнат строителство на градове.“ Именно градове като НюДамаск или Ню крадено от 30думи Халеб са, според Геро и Mенасу, решение на интеграционния проблем.

Те смятат, че с течение на времето, „бежанците по  естествено начин ще се смесят с жителите на старите градове.“ Бежанците, например, ще търсят работа в Берлин, а студентите – евтина квартира  в Ню Дамаск. „След три поколения внуците на бежанците крадено от 30думи от  първата вълна ще  овладеят езика на новата си родина поради естествени причини“, – се посочва в проекта.

Като положителен пример  се посочват селищата на   германските заселници в Америка в XVIII век, които получават имена като Ню Хановер и Ню Хамбург.

Също така в новопостроените градове на бежанците, трябва да крадено от 30думи имат възможност да построят свои собствени училища, театри, болници, радиостанции и вестници. „Сирийските лекари трябва незабавно да получат правото да работят като лекари, без да получават задължителен германски лиценз,  а   кюрдските учители – да сатват учители“, – уверени са Геро и Менаси.

Списание Focus обаче обръща внимание на редица проблеми, крадено от 30думи които могат да възникнат при реализацията  на проекта: напълно е  възможно, че сред учителите може да се скрият ислямистки проповедници. Критиците също така смятат, че има опасност от създаване на паралелно общество.

Ще припомним, че по-рано египетският милиардер Нагию Савирис предложи да засели  стотици хиляди бежанци на  необитаемите острови на крадено от 30думи Гърция и Италия, и дори се съгласи да финансира проекта с милиарди собствени пари.

Със съкращения от : http://www.focus.de/politik/deutschland/loesungsansatz-einer-denkfabrik-lassen-wir-fluechtlinge-eigene-staedte-nachbauen-neu-damaskus-in-deutschland_id_5323478.html

защищено INVITEXT