Всеки цикъл завършва с криза, водеща към следващия етап
7
От 0 до 7 години

Силна връзка с майката. Хоризонтално познание за света. Създаване на чувствата. Миризмата на майката, майчиното мляко, гласът на майката, топлината на майката,  майчините целувки – са първите усещания. Периодът обикновено завършва с излюпване от защитния пашкул на майчината любов и откриването на повече или по-малко студената останала част на света.

От 7 до 14 години

Силна връзка с бащата. Вертикално познание за света. Създаване на личността. Бащата става новият ексклузивен партньор, съюзник в откриването на света извън семейния пашкул. Бащата разширява защитния пашкул на семейството. Бащата се превръща в ориентир. Майката е  обичана,  бащата –  обожаван.

От 14 до 21 години

Бунт  срещу обществото. Познаване  на материята. Създаване на интелект. Това е криза на юношеството. Появява се желанието да се промени света и да се унищожават съществуващите структури. Младежът  атакува семейния пашкул, след това и  обществото като цяло. Човек се съблазнява от всичко „бунтовно“ – силна музика, романтика, желание за независимост,  комуникация с маргинализирани групи от млади хора, анархистки ценности, систематичното отричане на старите ценности. Периодът завършва с освобождаването от семейния пашкул.

От 21 до 28 години

Влизане в обществото. Стабилизиране след бунта. След като не успява с унищожаването на света, той се интегрира в него, първо искайки да бъде по-добър от предишното поколение. Търсене на по-интересна работа, отколкото тази на родителите. Търсене на по-интересно място за живеене, отколкото у родителите. Прави се  опит да се създаде по-щастлива двойка, отколкото на  родителите. Избор на партньори и създаване на огнище. Създаване на  свой собствен пашкул. Периодът обикновено завършва с брак.

От този момент човекът е изпълнил мисията си и е приключил с първия защитeн пашкул.

Край на първия квадрат 4 х 7 години.

След първия квадрат, завършващ със  създаването на свой собствен пашкул, човек навлиза във втората серия от седемгодишните цикли.

28-35 години

Създаване на огнището. След брака, апартамента, автомобила, се появяват деца. Ценностите се натрупват  вътре в пашкула. Но ако първите четири цикъла не са завършени успешно, огнището се руши. Ако отношенията  с майката не са правилно отработени, тя ще досажда на невестата. Ако с бащата също, той  ще започне да се намесва в делата на младата двойка. Ако бунтът срещу обществото не е преживян, съществува риск от конфликт на работното място. 35 години е възрастта, в  която недобре узрелият пашкул често избухва. Тогава следват развод, уволнение, депресия, психосоматични заболявания. Тогава  трябва бъде отхвърлен първият пашкул и …

35-42 години

Всичко започва от нулата. След кризата човекът, обогатен с предишен опит и грешки,  възстановява втория пашкул. Необходимо е да се преразгледа отношението към майката, семейството, бащата, зрелостта. Това е периодът, когато разведените  мъже се сдобиват с любовница, а разведените жени – с любовник. Те се опитват да възприемат това, което   очакват, не от брака, а  от противоположния пол.

Връзките с обществото трябва да бъдат преразгледани. Сега работата не се  избира от гледна точка на нейната сигурност, а от това доколко е интересна, или какво свободно време предлага.

След разрушаването на първия пашкул, човек изпитва желание да създаде  новия много бързо. Нов брак, нова работа, нова връзка. Ако освобождаването от паразитиращи елементи е  минало добре, човек  трябва да е способен да възстанови не подобен, а подобрен  пашкул. Ако той не е  разбрал грешките от миналото, той  ще  възстанови точно същия пашкул и ще търпи  абсолютно същите поражения. Това се нарича „бягане в кръг“. От този момент  всички цикли ще бъдат само повторение на едни и същи грешки.

42-49 години

Завладяването на обществото. След като вторият, подобрен пашкул е  възстановен, човек може да познае  пълнотата на живота в брака, семейство, работа, собствено развитие. Тази победа води до два нови типа  поведение.

Ако за човек са важни характеристиките на материалното благосъстояние: повече пари, повече комфорт, повече деца, повече любовници, по-голяма власт, той  непрекъснато увеличава и обогатява своя нов подобрен пашкул.

Ако човек върви към завладяването на нови територии, а именно духовни,  след това започва истинското създаване на неговата личност. По всякаква логика, този период трябва да приключи с криза на идентичността, с екзистенциален въпрос. Защо съм тук, защо живея, какво трябва да направя, за да може  живота ми да има  смисъл в допълнение към материалните блага?

49-56 години

Духовна  революция. Ако човек е бил в състояние да създаде или пресъздаде пашкула си и да се реализира в семейството и работата, той естествено се изкушава да придобие мъдрост. Сега започва последното приключение, духовната революция.

Търсенето на духовността, ако се води честно, без да попада  в дейността на груповщината или в лекотата на готови идеи, никога няма да бъде завършено. Те ще заемат целия оставащ живот.

КРАЙ НА втория квадрат, 4 х 7 години.

N. В. 1: По-нататъшното развитие продължава по спирала. На всеки седем години, човек се издига с едно стъпало и отново преминава през същите въпроси: връзката с майката и бащата, отношението към бунта срещу обществото и семейството.

N. В. 2: Понякога някои хора умишлено търпят крах  в рамките на семейството или на работното място, за да бъдат принудени да започнат циклите отново. По този начин те се опитват да избегнат или да отложат момента, в който те трябва да преминат в духовната фаза, защото се страхуват да се изправят  лице в лице със себе си.

Бернар Вербер – „Империята на ангелите“