Европейски Съд: От март 2016 г. се  забранява да се кръщават деца, защото това е престъпление!

Според мнението на Европейския Съд,  практиката за  тайнството на кръщението  е несъвместимо с интересите на детето, в съответствие с чл. 16 от Конвенцията за правата на детето: http://www.ilgiomale.it/

Намерихме  непряко потвърждение на тази новина с уточнението: Не може да се кръщава, ако някой от родителите е против:  http://www.thelocal.it

Бел. ред.: И това няма никаква връзка с „бежанците“! Ама никаква връзка няма, нали?