„Газпром Експорт” не е изпращал известие за спиране на доставките на природен газ към „Овергаз Инк.”

„Газпром Експорт” не е изпращал известие за спиране на доставките на природен газ към „Овергаз Инк.”

„Овергаз Инк.” не е получавала писмо от „Газпром Експорт”, че предстои спиране на природния газ от 1-ви януари 2016 година. Компанията има сключен дългосрочен договор за доставка на синьо гориво с руското дружество до 2017-та година.

„Овергаз Инк.” изпълнява всички поети ангажименти към контрагентите си. Компанията няма просрочени дългове към „Газпром Експорт”, а нормални текущи задължения по доставката на газ.

„Овергаз Инк.” е доставчик на синьо гориво за газоразпределителни дружества и индустриални абонати в страната. Най-големи са доставяните количествата за „Овергаз Мрежи”, чиито потребители са над 55 хиляди домакинства и 3000 стопански консуматори. Никой от клиентите на компанията не е застрашен от спиране на снабдяването с природен газ.

Грета Петрова, „Публични комуникации“, Overgas

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм