Има една книга – „Гробищен свят“- на писателя Клифърд Саймък.

Действието в нея се развива след 10 хиляди години. След последната атомна война по- голямата част от човечеството напуска Земята и се разселва на планети в други звездни системи. След хилядолетия на изоставената прародина на човечеството предприемчиви бизнесмени решават да създадат на Земята гробище, в което покойниците от други планети да се завръщат към своите корени и планетата е превърната в огромно гробище.

Изглежда, че реформите на странно гледащия Москов са на път да съкратят времето за превръщането на Земята в гробищен свят и България да заеме водещо място в тази перспективна инициатива.

Няма да коментирам следващите кадри. Потресаващи са. Само вижте и чуйте и двете страни.

Жената, която няма пари и , когато е болна, ходи на … ветеринар.

Другата страна, която казва, че който не е здравноосигурен, няма да ползва „тази услуга“.

„Тази услуга“ в Конституцията е формулирана така:

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

Видеото е от Би Ти Ви.