Днешните деца трябва да бъдат готови да работят до 100 години на 40 различни работни места

Водещият бизнес консултант и главен изпълнителен директор на консултантската компания Fast Future Rohit Talwar предупреждава – училищата вече трябва да подготвят децата да работят до 100 години.

Talwar казва, че тъй като бизнесът става все по-автоматизиран, работните места ще стават все по-малко и по-малко, а много от обичайните дейности ще крадено от 30думи бъдат заети от роботи.

Това може да означава, че на хората ще им се наложи да се приспособят към няколко различни работни места и да бъдат готови определени периоди да са без работа.

Младите хора, казва той, трябва да са готови да сменят през живота си около 40 работни места, и „потенциално да работят до сто години“, при средна продължителност на живота 120 години.

И за да се подготвят за това, казва той, училищата трябва да насаждат у крадено от 30думи децата способността за решаване на проблеми.

Той посочва, че проучвания показват, че 30 до 80 процента от съществуващите работни места днес, през следващите 20 години ще изчезнат.

„От една страна, ние ще живеем по-дълго. От друга – не сме сигурни как хората ще могат да печелят пари за да купуват крадено от 30думи стоки и услуги, които ще се произвеждат основно от роботи и софтуер … Правилно ли е да се предположи, че всички,  както и преди,  ще работят?

Или ще бъде нормално, когато 50 на сто от хората няма да работят … А ако те имат работа през цялото време на кариерата крадено от 30думи си, това ще означава, че те ще работят до сто години. И през този период те ще сменят до 40 работни места в 10 различни кариери“, обобщава Talwar.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT