Днешните деца трябва да бъдат готови да работят до 100 години на 40 различни работни места

Водещият бизнес консултант и главен изпълнителен директор на консултантската компания Fast Future Rohit Talwar предупреждава – училищата вече трябва да подготвят децата да работят до 100 години.

Talwar казва, че тъй като бизнесът става все по-автоматизиран, работните места ще стават все по-малко и по-малко, а крадено от 30думи много от обичайните дейности ще бъдат заети от роботи.

Това може да означава, че на хората ще им се наложи да се приспособят към няколко различни работни места и да бъдат готови определени периоди да са без работа.

Младите хора, казва той, трябва да са готови да сменят през живота крадено от 30думи си около 40 работни места, и „потенциално да работят до сто години“, при средна продължителност на живота 120 години.

И за да се подготвят за това, казва той, крадено от 30думи училищата трябва да насаждат у децата способността за решаване на проблеми.

Той посочва, че проучвания показват, че 30 до 80 процента от съществуващите работни места днес, през следващите 20 години ще изчезнат.

„От една страна, ние ще живеем по-дълго. От друга – не сме сигурни как хората ще могат да крадено от 30думи печелят пари за да купуват стоки и услуги, които ще се произвеждат основно от роботи и софтуер … Правилно ли е да се предположи, че всички,  както и преди,  ще работят?

Или ще бъде нормално, когато 50 на сто от хората няма да работят … А ако те имат работа крадено от 30думи през цялото време на кариерата си, това ще означава, че те ще работят до сто години. И през този период те ще сменят до 40 работни места в 10 различни кариери“, обобщава Talwar.

защищено INVITEXT