Днешните деца трябва да бъдат готови да работят до 100 години на 40 различни работни места

Водещият бизнес консултант и главен изпълнителен директор на консултантската компания Fast Future Rohit Talwar предупреждава – училищата вече трябва да подготвят децата да работят до 100 години.

Talwar казва, че тъй като бизнесът става все по-автоматизиран, работните места ще стават все по-малко и по-малко, а много от обичайните дейности ще крадено от 30думи бъдат заети от роботи.

Това може да означава, че на хората ще им се наложи да се приспособят към няколко различни работни места и да бъдат готови определени периоди да са без работа.

Младите хора, казва той, трябва да са готови да сменят през живота си около 40 работни места, крадено от 30думи и „потенциално да работят до сто години“, при средна продължителност на живота 120 години.

И за да се подготвят за това, казва той, училищата трябва да насаждат у децата способността за решаване на проблеми.

Той посочва, че проучвания показват, че 30 до 80 процента от съществуващите работни места днес, през крадено от 30думи следващите 20 години ще изчезнат.

„От една страна, ние ще живеем по-дълго. От друга – не сме сигурни как хората ще могат да печелят пари за да купуват стоки и услуги, които ще се произвеждат основно от роботи и софтуер … Правилно ли е да се предположи, че всички,  както крадено от 30думи и преди,  ще работят?

Или ще бъде нормално, когато 50 на сто от хората няма да работят … А ако те имат работа през цялото време на кариерата си, това ще означава, че те ще работят до сто години. И през този период те ще сменят до 40 работни места крадено от 30думи в 10 различни кариери“, обобщава Talwar.

защищено INVITEXT