Работещите бедни в България сa все повече

Методологията е обща за всички страни в Европейския съюз – за нас тя се нарича изследване на доходите и условията на живот, което се провежда ежегодно и дава информация, на базата на която се правят оценки за равнището на бедност, за социалното изключване и други показатели

Това каза за “Хоризонт“ крадено от 30думи в предаването “Нещо повече“ професор Васил Цанов от Икономическия институт към БАН, който коментира изследването на Евростат, според което над 40% от българите и румънците са били заплашени от бедност и социално изключване.

Особеното тук е , че данните се отнасят за една година назад, поясни професорът, като подчерта, че крадено от 30думи последните излезли данни са за 2014 година, но реално се отнасят за 2013 година.

Делът на работещите бедни е някъде между 7-8% през последните осем години, поясни професор Цанов и допълни:

За последната година данните са доста тревожни – техният дял нараства на 9 % и отгоре малко, като причините крадено от 30думи за това са две. Първо, по отношение на минималната работна заплата, защото тя е пряко свързана с тези хора, които са бедни, а другият фактор, който е много по-важен е, че това са хора, които работят на непълно работно време т.е. на 4 часа на ден или нещо подобно – крадено от 30думи при тях проблемът е най-съществен и близо 30% от тях са бедни.

Професор Цанов подчерта, че България е с най-високо неравенство по отношение на разслоението по доходи  на населението и обясни, че  за намаляване на диференциацията е необходимо увеличение на минималната работна заплата.

защищено INVITEXT