Половината от световното богатство сега е в ръцете на 1% от населението

Както пише в новия доклад на швейцарския финансов конгломерат Credit Suisse, нараства глобалното неравенство – в момента половината от световното богатство (50.4%) е в ръцете на само един процент от населението.

Средната класа се се свива за сметка на много богатите, и, както показва проучването, крадено от 30думи за първи път Китай е изпреварил  САЩ по брой  на представители на средна класа (109 милиона срещу 92 милиона). Както отбелязва главният  изпълнителен директор на Credit Suisse Т. Тиам,  благосъстоянието на средната класа нараства с по-бавни темпове, отколкото  благосъстоянието на върхушката на обществото. Тази тенденция е обратната на тази, наблюдавана крадено от 30думи преди кризата, когато делът на богатството на средната класа във времето оставаше  сравнително стабилен.

Както се вижда от доклада, тези , които имат само  3210 долара, са сред най-обезпечените 50 процента от населението. Наличие на $ 68 800 дава място в 10-те  процента най-богати; а да се попадне в единия крадено от 30думи процент най-богати трябва да се притежават повече от 759 900 долара.

Около 3,4 милиарда души – това е малко над 70 на сто от световното възрастното население – имат по-малко от 10 хиляди долара всеки. Благосъстоянието на още  един милиард – една пета от населението на света – варира от крадено от 30думи 10 до 100 хиляди долара. Всеки от оставащите 383 милиона възрастни – 8% от населението – има повече от 100 хиляди долара. Това включва около 34 милиона доларови милионери.

крадено от 30думи

Богатството на  123 800 от тях е повече от $ 50 милиона на всеки, а около 45 000 имат  повече от 100 милиона. Великобритания е на трето място по брой на хора с „ултрависок капитал“.

Следва да се отбележи в началото на 2015 г. международната асоциация за решаване на крадено от 30думи проблема с бедността Oxfam предупреди, че през следващата година само един процент от населението ще бъде по-богат, отколкото другите 99 %.

„Този факт, че това се е случил  една година  по-рано (между другото, само няколко седмици след като световните лидери договориха  глобалната цел за намаляване на неравенството), разказва колко  спешна крадено от 30думи е нуждата за   справяне с този проблем“, – заяви директорът на британския клон на Oxfam, Mark Goldring ,

„Това е още едно потвърждение на факта, че неравенството е достигнало извънредно ниво и е излязло извън контрол. Ние наистина ли искаме да живеем в свят, където най-богатият един процент притежава половината крадено от 30думи богатство, а на най-бедната половина да принадлежи само един процент? „- заключи той.

http://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report

защищено INVITEXT