Събраните от сондата „Розета“ данни за кометата Чурюмов – Герасименко позволяват да се предположи,  че небесното тяло е „слепено“ от  две различни комети, сблъскали се  в началото на съществуването на Слънчевата система.

Преди това е било известно само, че кометата има странна неправилна форма, по-скоро като гира, а не като кълбо.

Чрез анализиране на снимките специалисти от университета в Падуа, Италия забелязали, че недрата на кометата във всяка нейна половина, приличат на  многопластова луковица. Ако кометата е едно цяло, нейните половини биха били фрагменти, разделяни от празно пространство, а не цели „луковици“, пише „РИА Новости“.

Най-вероятно, двете протокометни тела с диаметър около километър са се залепили едно за друго заради не особено високата им  скорост при насрещно движение – около   1.5 метра в секунда.

Наскоро европейски астрономи съобщиха, че кометата Чурюмов – Герасименко  има краткосрочни метеорологични  цикли.

Първо ледената  шапка на кометата под въздействието на слънчевата светлина започва да отделя пара, въпреки малките  си размери. След това, когато започне да се отдалечава от Слънцето, парата пада обратно под формата на лед.