2210 – Гибелта на човечеството / 2210 – The Collapse

През 2210 г. учените откриват останките на голяма цивилизация. Ще разкажат ли руините историята на краха на Земята такава, каквато я познаваме? Филмът се базира върху внушителната книга на Джаред Даймънд “Колапсът. Човешките общества между успеха и провала”.

Големият учен е успял с размах да крадено от 30думи опише картини отпреди векове, да ги свърже със съвременните реалности и да изведе на преден план стремителния ни уклон към самоубийство, както преди това изследва из основи раждането на цивилизациите в “Пушки, вируси и стомана”.

Ключовата дума в изследването му е ЕКОЦИД – неволно екологично самоубийство, което се отнася за крадено от 30думи общества, които сами са причинявали необратими промени в околната си среда, в резултат на които са изчезвали. А тези промени влизат в следните категории:

– обезлесяване
– системно крадено от 30думи разрушаване на околната среда
– ерозия, салинизация и изчезване на плодородните почви
– регулацията на водите
– прекомерният (“хищнически”) лов и риболов
– внесени отвън животински и растителни видове
– пренаселеност
– нарастващи индивидуални потребности

Според Даймънд често последните две водят до първите в една опасна спирала на нарастваща консумация.

крадено от 30думи

В съвремието пък има и четири допълнителни фактора:

– климатични промени
– натрупване на токсични химикали
– изчерпване на енергийните ресурси
– експлоатацията на планетата

Търсейки следите на тези влияния, Даймънд повежда в разходки сред загинали общества – Великденския остров, триъгълника на островите Мангарева, Питкерн, Хендерсън, анасазите в днешния американски крадено от 30думи югозапад, маите и викингите в разселванията им от Норвегия в Исландия, Гренландия и Северна Америка.

Източник: http://www.dokumentalni.com/?p=3761

защищено INVITEXT