Ангола изпревари Русия по доставки на петрол за Китай

Русия през юли отстъпи на Ангола второто място по
доставки на петрол за Китай, съобщи Главната администрация на митниците в Китай. Ангола през юли е доставила в Китай 3.83 милиона тона петрол (+ 36% на годишна база и + 26% по показателите през юни).

На крадено от 30думи свой ред Русия през юли е увеличила доставките на петрол за Китай с 59% на годишна база, но показателят остава на нивото на юни – 3.77 милиона тона.

В същото време Ангола и Русия отстъпват на Саудитска Арабия, която е на първо място: Китай през юли е закупил от саудитците крадено от 30думи 4,2 милиона тона петрол (+ 15% на годишна база, но – 21% към юни).

В петте водещи доставчици на петрол за Китай също така влизат Оман (3,44 милиона крадено от 30думи тона) и Ирак (2,65 милиона тона). Като цяло през юли, Китай е увеличи вноса си на петрол с 29,3% на годишна база до 30.71 милиона тона.

За периода януари-юли Китай е  увеличил покупките си на петрол с 10.4% до 194.08 милиона тона. Доставките от Саудитска Арабия са се увеличили с крадено от 30думи 9.6% до 30.587 милиона тона. Доставките от Ангола са паднали с 3.3% до 22.842 милиона тона, от Русия – с 31% до 23.177 милиона тона.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT