Още пари за циганите е опасна идея

Както на всички е известно, циганското население у нас е най-плодовито.

Докато етническите българки раждат средно по по-малко от 1 дете, то циганските майки, сред които съвсем не са рядкост малолетни и непълнолетни момичета, са със средно около 4-5 деца. Затова циганският сегмент от етническата структура на българското население постоянно крадено от 30думи и с бързи темпове нараства, докато сегментът на етническите българи рязко намалява.

В същото време като цялост общото население на България (българи, цигани, турци и др.) намалява най-бързо в целия свят със скорост 9 души на всеки час.

В този контекст етническата диспропорция става фрапираща.

Това означава, че в най-скоро крадено от 30думи време, някъде след две-три десетилетия циганите у нас ще са преобладаващото етническо мнозинство. Вероятно тогава ще ни управляват цигански партии в цигански парламент, ще си имаме премиер циганин (не, че досега сме нямали; няколко бивши премиери са с определено цигански произход със съответната характерна визия), държавният ни глава ще е крадено от 30думи циганин според избора на суверена и т.н.

Тази прекрасна перспектива пред Република България (поне засега сме с това име, което на старогръцки буквално означава „българи” в множествено число) може би налага редица новости в битието на гражданите на тази държава, а може би и промени в географските наименования. Съгласете се, крадено от 30думи че да наричаш България една страна, в която почти няма етнически българи, те са екзотично малцинство (само около 800 хиляди през 2050 год. според демографско-етническите екстраполации), няма да бъде уместно, трябва ново (друго) име.

Редица наши градове след време също трудно ще могат да запазят собствените си имена. Преди 5-6 крадено от 30думи години в медиите бяха публикувани интересни предложения: Добрич да се нарича Таматра, Варна – Пани, а Велико Търново да носи името на известния цигански поет и интелектуалец Усин Керим (нещо като цигански Димитровград) и т.н. Според мен лесно ще приемем тези нови имена, ние и сега си имаме небългарските Кърджали крадено от 30думи (полски разбойник на турски език), Мусала (Муса аллах), Джебел (нива), Бузлужда (мъгла), Кьор бунар и т.н.

Пак преди време официално бяха поискани промени в областта на социалните помощи за цигани: по 400 лв. месечно за всяко циганско дете до навършване на 3-годишна възраст, за децата от другите етноси – български, крадено от 30думи турски, арменски и др. – да се дават месечно по 280 лв., и то до навършване на 2-годишна възраст.

Впоследствие пакетът за цигански майки да стане по 500 лв. месечно за циганско дете до 3 години и по 350 лв. за деца от останалите етноси в държавата. Еднократните помощи при крадено от 30думи раждане на второ и следващо дете при циганите (само при циганите!) да се увеличат десет пъти, с други думи, циганки, които раждат второ дете да получават еднократна помощ при раждане в размер на 6 000 лв., а тези, които раждат трето и следващо, да получават за всяко новородено по 8 крадено от 30думи 000 лв.

„Вие знаете, че ромите са подложени на дискриминация от другите етноси. Нашата идея да вдигнем парите за майчинство de facto е отговор на тази дискриминация и тази идея цели да компенсира само малка част от омразата, която останалите етноси у нас изпитват към мирното ромско население” – казват крадено от 30думи от циганска организация, покровителствана от неизвестни спонсори.

Това според тази организация ще е и своеобразно изравняване на статутите на циганските и българските майки, защото работещите българки били получавали пари за периода на майчинство, а такива пари нямало за безработните циганки, и това било дискриминация, щели да сезират Европейския съд по крадено от 30думи правата на човека в Страсбург. (например, https://bulgaria2040.wordpress.com).

Във всичко това можем да видим, ако искаме, само интересни детайли в най-новата ни история, но ако тези претенции към българската държава за още и още пари по издръжката на циганите се повтарят пак и пак, това означава, според мен, че става дума крадено от 30думи за трайни тенденции, които вече стават опасни.

Опасно е в сайтове в Интернет (например, http://off-news.net/208, www.bgkef.com и др.), по местни телевизии (например, „Ера” в Ямбол тези дни и др.), както и във Facebook и др. да се прокламират подобни сондиращи идеи. Те предизвикват силни емоции на гняв и протест в крадено от 30думи обществото, което едва ли одобрява източването на и без това грохналата социална система у нас в полза главно на циганския етнос.

акад. Петър Иванов, директор на Демографския институт при БАНИ

http://www.lentata.com/page_7737.html?item_from=5#commentList

защищено INVITEXT