Дете получава средно 455 лв., а гъска – 746 лв. годишно държавна пара

По справка в националния статистически институт през 2014г. в България са се родили 67 585 бебета. Димитър Канариев – председател на УС на НАБЧ направи справка в бюджета на страната относно заделените детските надбавки. Средно на дете се пада по 455 лв., а за новородени еднократната помощ предвидена от държавата крадено от 30думи е 30 млн. лв. От другата страна е червенугушата гъска, която зимува в България и се храни със засятата пшеница. Затова земеделците в страната са поискали 50 млн. лв. субсидии от фонд „Земеделие”. Това означава, че за изхранването на една червеногуша гъска са необходими 746 лв.

По данни на Асоциацията крадено от 30думи на агроекологичните земеделски производители цялата схема може да „глътне” 220 млн. лв.

Ние от НАБЧ питаме министерството на земеделието и храните и министерството на околната среда и водите:

Kак една гъска, която тежи 1,5 кг изяжда 2,4 тона зърно за пребиваване в България от няколко месеца?

И колко и кои крадено от 30думи зърнопроизводители ще УСВОЯТ тези пари?

Всички тези щуротии са дело на зелената мафия в България. Ако някой пита с каква цел, то отговорът е следния: много гъски – много пари за тяхното броене, много пари от програми за опазване на чевеногушите гъски, много пари наблюдение на червеногушите гъски, и привличане крадено от 30думи на мастити зърнопроизводители за каузата на зеления рекет.

От УС на „Национална асоциация Българско Черноморие”

защищено INVITEXT