Цената на тока да не се увеличава, докато не се прекрати източването на енергетиката

ПФ е против увеличението цената на тока: Цената на тока да не се увеличава, докато не се прекрати източването на енергетиката. За това настоява „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

Още при преговорите за формирането на настоящето правителство поставихме условие за ревизия в енергетиката и преразглеждане на неизгодните договори с крадено от 30думи цел стабилизиране и намаляване на цените, припомнят Патриотите.

Според тях Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да отложи решението за промяна на цената на тока, докато не бъдат намери резерви.

Битовите абонати и представителите на бизнеса не искат ново повишение, защото не виждат причина да плащат за грешките крадено от 30думи и страховете на политиците. Нужни са няколко мерки, за да се възстанови справедливостта и да се спре ръста на цените. Според Патриотичния фронт те са:

1. Износът на ток да бъде натоварен с поне 10% такса „задължение към обществото”. Ако печалбата отива в Национална електрическа компания (НЕК), ще се овладее крадено от 30думи разклатеният ѝ финансов баланс. Тук резервът е между 70 и 100 млн. – т.е. сума по-голяма от това, което ще се събере от всички битови абонати за 1 година.

2. Спиране на агонията с „Мариците”. Те ни струват по 1 млрд. на година и реализират 430 млн. печалба. Печалбата им крадено от 30думи е 2/3 от дефицита на НЕК. У нас съществува институтът на „стопанската непоносимост” – не може печалбата на един да води до фалита на друг.

3. КЕВР да поиска от Европейската комисия спешен отговор дали много по-високите „преференциални цени“, по които по договор се изкупува електроенергията от „американските централи“ (Марица-Изток крадено от 30думи 1 и 3) и ВЕИ, не представляват непозволена държавна помощ с оглед законодателството на ЕС. Писмо с такъв сигнал е изпратен до ЕК от предишния състав на Комисията за енергийно и водно регулиране. Положителен отговор от страна на ЕК ще позволи предоговарянето и намаляването на въпросните „преференциални цени“ – без крадено от 30думи опасения, че това може да бъде използвано за съдебни дела за милиарди левове поради „нарушаване на договорите“ от страна на българската държава.

4. Да се прекрати изкупуването на енергията от ВЕИ-та, които са въведени с разрешение за ползване с една мощност, а са присъединени с по-висока мощност (примерно въведени с крадено от 30думи мощност 5 мегавата, а продават 8 или 10 мегавата). Има над 100 такива ВЕИ. Да се прекрати изкупуването, докато не се изясни каква е реалната мощност.

5. Да не се заплаща електроенергията на тези ВЕИ, за които са констатирани сериозни разминавания в показанията на електромерите им и фактурираното от ЕРП-то крадено от 30думи количество електроенергия за плащане от страна на НЕК. Тези разминавания за установени при одитните проверки, извършени от КЕВР през февруари т.г.

6. Да не се изкупува електроенергия от ВЕИ-та (от НЕК посредством съответното ЕРП), които не са въведени в експлоатация. Има случаи, в които ВЕИ нямат разрешение за ползване, нямат крадено от 30думи строителни разрешения, но се изкупува ток от тях. Т.е. купува се скъп ток, произведен от централа, която не съществува.

7. До извършването на пълна и детайлна проверка да се откаже изплащането на електроенергия от фотоволтаични централи, които отчитат повече произведена слънчева енергия през зимните месеци, отколкото през слънчевите летни месеци крадено от 30думи с много по-дълга „светла част“ на денонощието.

8. При електроразпределителните предприятия (ЕРП) има драстично несъответствие между преките разходи за издръжка на основната дейност и т.нар. „външни услуги“. Съотношението достига до 2:1 в полза на „външните услуги“. Т.е. повече разходи се правят за „външни услуги“, а не за пряката основна дейност крадено от 30думи на ЕРП. Това е повод да се преразгледат разходите на електроразпределителните дружества и да не се одобрят.

9. Кражбите на електроенергия да не се признават за „технологични загуби“ на електроразпределителните дружества. Проблемът с ограничаването на кражбите е на ЕРП, не на държавата или на коректните потребители.

10. Заводските централи и крадено от 30думи топлоцентралите на топлофикациите злоупотребяват с възможността да произвеждат и електроенергия. КЕВР в момента не разполага с ресурси, за да извършва контрол върху тях. Въпросните централи, чието основно предназначение е парното отопление и топлата вода, декларират огромни количества „високоефективно производство“ на електроенергия, т.е. на електроенергия, която се изкупува на много високи крадено от 30думи цени. КЕВР трябва спешно да поиска допълнително финансиране за назначаването на нужния брой специалисти, за да се прекратят злоупотребите.

11. Да се извърши проверка доколко са оптимизирани разходите в големите държавни предприятия, произвеждащи електроенергия – ТЕЦ-2 на „Марица Изток“, АЕЦ, водните електроцентрали и т.н. Във Временната анкетна комисия за проверка крадено от 30думи и оценка на състоянието на енергетиката има достатъчно данни за нарушения, особено при обществените поръчки. Тук също има резерви за съкращаване на разходите с милиони.
ВМРО – Българско национално движение

защищено INVITEXT