Цената на тока да не се увеличава, докато не се прекрати източването на енергетиката

ПФ е против увеличението цената на тока: Цената на тока да не се увеличава, докато не се прекрати източването на енергетиката. За това настоява „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

Още при преговорите за формирането на настоящето правителство поставихме условие за ревизия в енергетиката и крадено от 30думи преразглеждане на неизгодните договори с цел стабилизиране и намаляване на цените, припомнят Патриотите.

Според тях Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да отложи решението за промяна на цената на тока, докато не бъдат намери резерви.

Битовите абонати и представителите на бизнеса не искат ново повишение, защото не виждат крадено от 30думи причина да плащат за грешките и страховете на политиците. Нужни са няколко мерки, за да се възстанови справедливостта и да се спре ръста на цените. Според Патриотичния фронт те са:

1. Износът на ток да бъде натоварен с поне 10% такса „задължение към обществото”. Ако печалбата отива в Национална електрическа крадено от 30думи компания (НЕК), ще се овладее разклатеният ѝ финансов баланс. Тук резервът е между 70 и 100 млн. – т.е. сума по-голяма от това, което ще се събере от всички битови абонати за 1 година.

2. Спиране на агонията с „Мариците”. Те ни струват по 1 млрд. на година и реализират крадено от 30думи 430 млн. печалба. Печалбата им е 2/3 от дефицита на НЕК. У нас съществува институтът на „стопанската непоносимост” – не може печалбата на един да води до фалита на друг.

3. КЕВР да поиска от Европейската комисия спешен отговор дали много по-високите „преференциални цени“, по които по договор се изкупува крадено от 30думи електроенергията от „американските централи“ (Марица-Изток 1 и 3) и ВЕИ, не представляват непозволена държавна помощ с оглед законодателството на ЕС. Писмо с такъв сигнал е изпратен до ЕК от предишния състав на Комисията за енергийно и водно регулиране. Положителен отговор от страна на ЕК ще позволи предоговарянето и намаляването на крадено от 30думи въпросните „преференциални цени“ – без опасения, че това може да бъде използвано за съдебни дела за милиарди левове поради „нарушаване на договорите“ от страна на българската държава.

4. Да се прекрати изкупуването на енергията от ВЕИ-та, които са въведени с разрешение за ползване с една мощност, а са присъединени с крадено от 30думи по-висока мощност (примерно въведени с мощност 5 мегавата, а продават 8 или 10 мегавата). Има над 100 такива ВЕИ. Да се прекрати изкупуването, докато не се изясни каква е реалната мощност.

5. Да не се заплаща електроенергията на тези ВЕИ, за които са констатирани сериозни разминавания в показанията на електромерите им и фактурираното от ЕРП-то количество електроенергия за плащане от страна на НЕК. Тези разминавания за установени при одитните проверки, извършени от КЕВР през февруари т.г.

6. Да крадено от 30думи не се изкупува електроенергия от ВЕИ-та (от НЕК посредством съответното ЕРП), които не са въведени в експлоатация. Има случаи, в които ВЕИ нямат разрешение за ползване, нямат строителни разрешения, но се изкупува ток от тях. Т.е. купува се скъп ток, произведен от централа, която не съществува.

7. До извършването на крадено от 30думи пълна и детайлна проверка да се откаже изплащането на електроенергия от фотоволтаични централи, които отчитат повече произведена слънчева енергия през зимните месеци, отколкото през слънчевите летни месеци с много по-дълга „светла част“ на денонощието.

8. При електроразпределителните предприятия (ЕРП) има драстично несъответствие между преките разходи за издръжка на основната дейност крадено от 30думи и т.нар. „външни услуги“. Съотношението достига до 2:1 в полза на „външните услуги“. Т.е. повече разходи се правят за „външни услуги“, а не за пряката основна дейност на ЕРП. Това е повод да се преразгледат разходите на електроразпределителните дружества и да не се одобрят.

9. Кражбите на електроенергия да не крадено от 30думи се признават за „технологични загуби“ на електроразпределителните дружества. Проблемът с ограничаването на кражбите е на ЕРП, не на държавата или на коректните потребители.

10. Заводските централи и топлоцентралите на топлофикациите злоупотребяват с възможността да произвеждат и електроенергия. КЕВР в момента не разполага с ресурси, за да извършва контрол върху тях. крадено от 30думи Въпросните централи, чието основно предназначение е парното отопление и топлата вода, декларират огромни количества „високоефективно производство“ на електроенергия, т.е. на електроенергия, която се изкупува на много високи цени. КЕВР трябва спешно да поиска допълнително финансиране за назначаването на нужния брой специалисти, за да се прекратят злоупотребите.

11. Да се извърши крадено от 30думи проверка доколко са оптимизирани разходите в големите държавни предприятия, произвеждащи електроенергия – ТЕЦ-2 на „Марица Изток“, АЕЦ, водните електроцентрали и т.н. Във Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката има достатъчно данни за нарушения, особено при обществените поръчки. Тук също има резерви за съкращаване на разходите крадено от 30думи с милиони.
ВМРО – Българско национално движение

защищено INVITEXT