Да бъде светлина (Professional Edition)

Да бъде светлина (Professional Edition)

Ало! Техническата поддръжка ли е ?
– Да.
– Казвам се Демиург Шамбамбукли. Имам проблеми.
– Всички имаме проблеми. Разкажете ни по-подробно.
– Купих вашата книга «Creation, Professional Edition», но нещо не ми се получава …
– Какво точно не се получава?
– Абсолютно нищо! Още от първия етап.
– Какво направихте?
– Всичко както е написано. Първа стъпка –   „Да бъде светлина“. Преди това винаги работеше, а сега …
– Кое ръководство ползвахте преди?
– «Creation, Second Edition».
– Разкажете нещо повече. „Да бъде светлина“ – и какво?
– Нищо, в това е проблемът. Преди се появяваше светлината. А сега Гласът в отговор  казва: „Задайте  основните параметри“
– Това означава, че трябва да зададете спектър и интензивността на излъчване.
– Предположих. Всичко зададох, но се появи някаква шарена бъркотия!
– Какво е вашето разрешение на Вселената?
– 600 × 800 стандартни единици.
– А нашето ръководство е оптимизирано за 1024 × 768! Задайте това във вашите потребителски предпочитания.
– Да, разбрах.  Един момент …

(чува се  глас: „Да бъде светлина, б, R4, WA 1024, да, да, не, OK“)

– Да, светлина има. Сега друг въпрос.
– Питайте.
– Сега ме питат за потвърждение, за да се премине към следващата стъпка. Какво да кажа?
– Кажете, че това е добро.
– Това е добро. ОК.
– Получи ли се?
– Да. Сега ще трябва да се разделя водата?
– Това ще стане автоматично. Отпуснете се, отпуснете се …
– Отново иска потвърждение. Това е добро?
– Това е добро.
– Това е добро! ОК. Да, трети етап. С трева и дървета.
– Имате ли някакви въпроси?
– Да. Сега искат да отметна всички видове растения, които искам да видя в своя свят.
– Е, какъв е проблемът?
– Не знам, няма ли да бъде нарушен естествения баланс, ако задраскам коприва и трън?
– Естествения баланс няма да бъде  нарушен, по подразбиране тяхната функция ще изпълнява финиковата палма.
– Това означава, че ще започне да боде?
– Да.
– Тогава по-добре  да не променям … Това е добро. ОК.
– Още въпроси?
– Да. Следващата стъпка. Аз тук казах „да произведе водата влечуги“ и  чух глас: „Сигурен ли сте“?
– Сигурен ли сте?
– Ммм … не.
– Тогава, пропуснете тази стъпка.
– Това е добро. ОК.
– Нещо друго?
– Засега не, благодаря.
– Не забравяйте, че след последния етап трябва да кажете  „това е много добро“.
– Не само добро, а  много?
– Да. Това е, за да се избегне случайно включване.
Благодаря.

(Музика, приятен женски глас моли да изчакате връзка)

– Здравейте! Службата за поддръжка? Отново съм аз. Демиург Шамбамбукли.
– Нещо случи ли се?
– Да, с хората се случва нещо странно. Те са някакви идиоти, и въобще не ме слушат!
– Вие ли ги създадохте?
– Да.
– По свой образ и подобие?
– Ами да.
– Тогава няма нищо странно …

(Кратка пауза, изпълнена с интензивни хрипове. Кликове… )

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм