П. Иванов: Изтребвам се отнася за хлебарки, но не и за хора. Колко е тъжно да си прост!

Парламентът обяви Турция за масов изтребител. Колко е опасно да си прост! Изтребвам се отнася за мишки, хлебарки и други вредители, но не и за хора. Това направи България със своите глупави и зомбирани депутати, заяви пред Фрог нюз академик Петър Иванов, относно приетата крадено от 30думи от Народното събрание декларация за изтребление на арменците. Ето какво още сподели психологът:
– Г-н Иванов, в петък станахме свидетели на рядко срещан цирк в паламента, във връзка с приемането на декларацита за геноцида на арменците. Кого и защо подразни думичката геноцид?

 

– На 24 април 2015 год. крадено от 30думи Народното събрание прие Решение за признаване на масовото изтребление на арменците в Османската империя през периода 1915-1922 год. Под невиждан натиск от Правителството и от етническата партия ДПС беше отхвърлена квалификацията „геноцид”, която е използвана от всички държава, които са се произнесли по отношение на масовите убийства на арменци в крадено от 30думи Османската империя. А това са: Европейският парламент, Аржентина, Австралия, Армения, Белгия, Ватиката, Венецуела, Гърция, Италия, Канада, Кипър, Ливан, Литва, Полша, Русия, Словакия, Уругвай, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Чили и 42 щата на САЩ.

Депутатите замениха правното понятие „геноцид” с по-мек според тях (но само според тях) синоним – „изтребление”. По крадено от 30думи този начин доминираното от ГЕРБ Народно събрание, с подкрепата на разни лъжепатриоти-паричковци и лъжереформатори  се въздържа да определи състоялия се в далечното минало действителен геноцид над арменците с истинската му квалификация „геноцид” като престъпление срещу човечеството.

 

– Основателен ли беше аргументът за това?

 

– Крайно несъстоятелният аргумент на крадено от 30думи правителството, изразен от премиера ген.-лейтенант д-р Борисов, е свързан с… търговските отношения с Република Турция (износ на месо и карантия за южната ни съседка), което в никакъв случай не би трябвало да се има предвид в контекста на въпроса за геноцида.

Самата дума геноцид се състои от гръцката дума генос крадено от 30думи – род и латинската дума за глагола „убивам” и означава унищожаване на групи хора по национален, религиозиен или расов презнак. Геноцидът се смята за най-тежкото престъпление срещу човечеството. Депутатите ни, поради свойствените за тях простотия, хамелеонство и желание да се приспособяват към този, който дава пари, се помъчиха да намерят крадено от 30думи компромисно решение хем да не признаят геноцида (за пред близката до сърцето на ГЕРБ и ДПС Република Турция), и хем да го признаят (поради желанието да се представят добре пред ЕС, който го призна). Със характерния за повечето депутати, и особено за техните водачи, селско-кръчмарски тарикатлък те гласуваха за употребата крадено от 30думи на понятието… „масово изтребление”.

Първата част от това понятие имитира фразата на вожда и учителя Барак Обама, който наскоро нарече арменския геноцид „първото МАСОВО убийство на ХХ век”. Същият Обама през 2008 год. в предизборната си кампания обаче заяви буквално:

„Арменският геноцид е неоспорим и широко документиран факт”, но после крадено от 30думи реши малко да поизмени изказа си. Вероятно човекът си има някакви основания да постъпва така, които според мен са свързани със сегашната политическа обстановка в света.

За втора част на понятието депутатите избраха думата „изтребление”.

 

-Обикновените хора се чудят къде точно е разликата й с геноцид?

 

крадено от 30думи Тази дума е синоним на геноцид. Ако отворим Речника на чуждите дума в българския език на БАН, издание от 1972 год., ще видим, че „геноцид” означава буквално „ИЗТРЕБВАНЕ на групи хора” (стр.194). Геноцид значи изтребване, следователно и изтребването е геноцид. Тази логическа фигура е твърде далеч от менталните възможности на крадено от 30думи народните избраници. И става така, че в своето Решение Парламентът по принцип се е произнесъл, че признава геноцида. Тава е. Направил го е, без да иска, и не е разбрал, че го е направил. Колко е тъжно да си прост!

Още нещо: „изтребване” произхожда от грагола „требя”, който означава „унищожавам”, крадено от 30думи убивам. (стр. 1019); глаголът фонетично е близък до „трепя”, което означава същото. Представката „из” към този глагол требя (трепя) изразява окончателност, цялостност, докрай, тоест требя, унищожавам, убивам докрай, убивам всички, изтребвам ги, избивам ги до един. У нас думата се употребява главно за насекоми, хлебарки, гризачи (мишки) и други вредители, крадено от 30думи не за хора. В този смисъл Решението на Парламента е обидно и за арменския етнос, когото не убиват, а „изтребват“.

 

Интересно е защо Парламентът не е използвал българската дума „изтребване”, а е ползвал „изтребление”?

 

Изтребление (истребление) е чуждица, според Тълковния речник е руска дума (стр.308). Мирише на сталински комунизъм и издава образование в СССР, в специалните школи и т.н. Наистина, думата „изтребление” наподобява „изтребване”, но все пак е друга дума, не е българска по крадено от 30думи своята конструкция, а е чужда дума. Излиза, че в желанието си да гласуват някакси тъй по-мека формулировка за „геноцида” нашите умни депутати са се произнесли смущаваща квалфикация – „масово изтребване”, масово убиване до един, масово избиване (без нито един останал жив). За сведение, според ратифицираната с Указ № 300/1950 год. крадено от 30думи (Д.В. бр. 153/1950 год.) от България Конвенция на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид дефиницията за „геноцид” е доста по-обхватна; в чл.  2, т. „В” на Конвенцията е посочено, че геноцид са и действията по „умишлено налагане на групата на условия за живот, целящи физическото й унищожаване изцяло крадено от 30думи или ОТЧАСТИ”.

Значи, ако парламентът беше гласувал за признаване на „геноцид”, това щеше да включва и тази хипотеза – за унищожаването, и то непряко, с убиване, с изтребване,, а косвено – чрез условия за живот (както е сега при нас геноцидът спрямо пенсионерите с мизерни пенсии).

Но депутатите не правят крадено от 30думи това, а направо и без никакви основания, обявяват намерението и действията на Османската империя за „ИЗтребване”, за „ИЗбиване” на всички арменци.

 

– След като става дума за „изтребване”, то  тогава „масово”  не става ли  излишна част от понятието „масово изтребление”?

 

–  Изразът е плеоназъм, все едно, че крадено от 30думи казваш „черен негър”,

вместо просто „негър”, тъй като едно окончателно изтребване докрай, до

един, няма как да не е масово, не може в никакъв случай да е единично,

да е немасово. Освен това, след като Парламентът ни е гласувал признаване на „масово изтребление”, извършено от Турция, то е много важен крадено от 30думи и един друг аспект на въпроса. Как се нарича този, който „масово изтребва”, масово избива?

Той се нарича „масов изтребител”, „масов убиец”. Получава се така, че фактически родното Народно събрание си позволява да направи тази квалификация спрямо съседна страна. Според Парламента Турция била „масов ИЗтребител на арменци”„масов убиец” на всички крадено от 30думи арменци, което като характеристика е много по-силно и по-впечатляващо в сравнение с доста неутралния юрдически термин „геноцид”.

 

– Това умишлено ли е направено  или съвсем случайно?

 

 

– На мен ми се струва, че такова официално обвинение „масов убиец”, „масов изтребител”, спрямо Република Турция никоя държава не би крадено от 30думи трябвало да си позволи, още повече, ако съседства с турците. Струва ми се, че това е трудно поносимо за всяка съвременна държава и затова турското правителство с основание протестира по съответния начин и вика посланика ни за обяснения. Колко е опасно да си прост! Никоя от страните, които са признали крадено от 30думи геноцида срещу арменците, не са посочили с пръст Турция, че е „масов убиец”, че „ИЗтребва” и че „ИЗбива” всички арменци. Това прави само България с нейните глупави зомбирани депутати. Според гореспоменатата Конвенция на ООН масовото убийство на 1,5 млн. души (не се ИЗбиват всички до един), извършено тогава по национални крадено от 30думи и религиозни подбуди, трябва да бъде наказано; чл. 4 на Конвенцията постановява: „Лица, които са извършили геноцид,… ще бъдат наказани независимо от това, дали са правителства, държавни служители или частни лица”. Наказание предвижда и чл. 416 (1), т. „б” на българския Наказателен кодекс. За това престъпление срещу човечеството няма давност. крадено от 30думи Разбира се, физически или юридически лица, които да понесат тежестта на европейските закони за престъпление „геноцид” сега, след 100 години, не би могло да има. Но обявяването (признаването) на геноцида, тъкмо на геноцида, има морална стойност, която е не по-малко важна от конкретно осъщественото наказание на престъпниците (убийците).

Тъкмо това крадено от 30думи трябваше да направи Българският парламент, както го направиха много свестни държави по белия свят досега (изброих ги по-горе).

– Защо не се случи това?

 

– Извечната българска простотия пак скрои гаден номер на обществото и на държавата ни: ние обявихме Турция за „масов изтребител”, без да имаме основания крадено от 30думи да твърдим, че е Османската империя искала и е действала да „ИЗтреби” всички до един арменци. България е страната, която, като Армения, е най-добре запозната с практиката на турския геноцид, тъй като 500 години в България сме били под турско робство,  Османската империя е създавала условия за частично унищожаване на крадено от 30думи българския етнос. Ние, българите, сме запознати и с последиците от него за държавата и за обществото ни и добре знаем, че това престъпление срещу човечеството, подобно на Холокоста, не може и не трябва да бъде игнорирано, простено и забравено от хората по света.

Признаването на геноцида върху арменците – именно крадено от 30думи на геноцида, а не на някакви тарикатски и тъпи евфемизми-чуждици за въпрос на национално достойнство за България. Време е в България да наричаме нещата с истинските им имена. Стига шмекерии!

ФРОГ

защищено INVITEXT