В 164 населени места няма нито един човек

Вече 164 са населените места в България без нито един жител към 31 декември 2014 година. Това е видно от данните на Националния статистически институт.

Най-голям брой обезлюдени населени места има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 61, 57 и 11.

В 1135, или в 21.6 крадено от 30думи на сто от населените места, живеят по под 50 човека. Градовете в България са 257, а селата – 5009, сочат статистическите данни.

През миналата година едно населено място е закрито, а друго е присъединено към съседно.

Във всичките шест района на страната населението през 2014 година намалява.

Най-малка по брой крадено от 30думи на населението е област Видин, в която живеят 93 361 души, или 1.3 на сто от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 316 557 души (18.3 на сто).

В само две области населението се увеличава – в столицата София – с 0.5 на сто и крадено от 30думи Кърджали – с 1 на сто. При всички останали области има намаление на населението, като най-голямо е то за областите Видин – 2.2 на сто и Смолян – 1.9 на сто.

Най-голяма по брой на населението е община Столична (1 316 557), най-малката община е Трекляно – 625 души.

http://news.ibox.bg/news/id_1616738101

крадено от 30думи

снимка: www.sobstvenik.com

защищено INVITEXT