„Фронтекс“ ще предостави помощ на България срещу нелегалната имиграция

Във връзка с усложнената обстановка по българо-турската граница и очакванията на МВР за увеличаване на миграционния натиск над България българският евродепутат и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки проведе среща с директора на Агенция „Фронтекс” Фабрис Лежери.

Агенция „Фронтекс” е общоевропейският орган за контрол, предоставяне на крадено от 30думи техническа и експертна помощ по отношение на граничната сигурност на държавите членки на ЕС. Заместник-председателят на ВМРО запозна Фабрис Лежери с актуалните данни, свързани с миграционния натиск и поиска отговор от „Фронтекс” дали и как агенцията може да се ангажира с помощ за България.

Предстои мисия на „Фронтекс“ в България крадено от 30думи на 15-16 април. Представители на Агенцията ще посетят сухопътната граница с Турция. Българо-турската граница е определена като гореща точка от „Фронтекс“, през която преминават много нелегални имигранти. Също така отчитат изместване на трафика на нелегални имигранти към източното Средиземноморие. Разглежда се възможността да се изпрати мисия ПОСЕЙДОН на „Фронтекс“, която крадено от 30думи да наглежда сухопътните и морските граници България-Турция, Гърция-Турция, Румъния-Турция.

Вече има случаи на прихванати лодки и кораби с нелегални имигранти в Черно море. Целта на мисията е да идентифицират проблемите на българо-турската граница и да питат българските власти от какво имат нужда (техника и т.н.). Агенцията възнамерява да поиска от крадено от 30думи граничните служби на Турция по-голямо съдействие и ангажиране с проблема.

На въпрос на Ангел Джамбазки какво мисли за изграждането на стена директорът обясни, че официалната позиция на европейските институции е против изграждането на стени (България, Гърция, Испания) поради политически и исторически причини. Но Лежери отчита намаление на нелегалния трафик през крадено от 30думи гръцко-турската граница, където има стена (на река Марица). ЕС по-скоро разглежда други начини за намаляване на нелегалния трафик – двустранно сътрудничество на локално ниво със страните, през които преминават нелегалните имигранти. За Турция „Фронтекс” предвижда следните стъпки:

– Създаване на офис на „Фронтекс“ в Турция, който да наблюдава дейността на крадено от 30думи турските служби и да сътрудничи с тях;

– Съвместни обучения на „Фронтекс“ на граничните служби на България, Турция и Гърция;

– Обмяна на информация с турските гранични служби, за да се изготвят общи анализи на риска по границите.

Освен това Агенцията разполага със специални екипи, които подпомагат държавните органи да идентифицират националността на нелегалните имигранти. Такива екипи има в Гърция и могат да се изпратят и в България. В Гърция екипите са се доказали, че по-лесно и по-ефективно крадено от 30думи идентифицират националността на имигрантите.

В случай на криза и огромно увеличение на нелегалните имигранти, преминаващи през границите ни, българските власти могат да изпратят към „Фронтекс” искане за предоставяне на помощ или изпращане на мисия. „Фронтекс“ проучва ситуацията и изготвя анализа на риска, която се представя на Комисията и на Съвета. крадено от 30думи Ако получи одобрение от Съвета, се организира обединяване и споделяне на ресурси (pooling & sharing) и се изпраща мисия. Такава мисия по спешност бе изпратена в Унгария да помогне за справяне с проблема с косовските имигранти.

На срещата бе обсъдена също и вероятността да има наплив на имигранти от Украйна. За сега крадено от 30думи в Полша не се отбелязва да има имигранти, бягащи от Украйна. Директорът посъветва България да търси възможности за европейско финансиране за реинтегриране на имигрантите с български произход (такива фондове е са съществували когато след падането на Берлинската стена, в Германия е имало демографска криза и са искали да привлекат сънародници крадено от 30думи от Русия и други страни).

Фабрис Лежери се ангажира да изпрати писмени отговори на четирите въпроса, които Ангел Джамбазки му представи:

  1. Как оценява Фронтекс настоящата ситуация с миграционния натиск в България и разполага ли със свои собствени оценки и прогнози занапред?
  2. Какви възможности разглежда Фронтекс в краткосрочен план (2015 крадено от 30думи г.) и в дългосрочен план за реализиране на пилотни проекти и съвместни операции, насочени към укрепване на сигурността на външната за ЕС българо-турска граница?
  3. Предвижда ли Фронтекс и в готовност ли е при необходимост през лятото на 2015 г., при усложняване на обстановката, да ангажира европейски екипи за гранична охрана крадено от 30думи в условията на бърза намеса на българо-турската граница (морска и сухоземна)?
  4. Разглежда ли Фронтекс възможности за предоставяне на техническа помощ на България – в т.ч. транспортна техника, системи за сигнализация и наблюдение на граничните зони с цел укрепване на сигурността на българо-турската граница?

http://vmro.bg

крадено от 30думи
защищено INVITEXT