Налаганите от ЕС задължения и катастрофалните последици за живота на хората

 Реалностите на нашата страна прекрасно  демонстрират последиците от капиталистическата  интеграция в Европейския съюз. През последните  десетилетия бяха унищожени хиляди работни места и бе реализиран демонтаж на производствения сектор: затварянето на много компании доведе  до спад на производството, а субсидиите нанесоха удар върху  рибарството и селското крадено от 30думи стопанство.

Тези политики стопираха развитието на страната. И резултатът е очевиден: икономическа рецесия и социален упадък. Противно на това, което мнозина смятат, в резултат на европейската интеграция Португалия повече изгуби, отколкото придоби, и дори и фондовете на ЕС не са в състояние да компенсират тези загуби.

Икономическият и валутният съюз, крадено от 30думи споразумението за фискална стабилност, икономическото управление и банковия съюз на ЕС, само влошават условията на живот на хората, да не говорим за факта, че тези институции са инструменти на безочлива намеса в независимостта и суверенитета на държавите.

За Съвета на Европейския съюз и за  големия бизнес животът на хората няма крадено от 30думи никакво значение. За тях е важно да продължат източването на държавни средства под предлог стабилизиране на бюджета, за да трупат богатства за сметка на обедняването на обикновените работници. За съжаление, ситуацията в страната ни е идеален пример.

Провежданите през  последните години програми за  стабилност и растеж,  „Пактът за нападението на крадено от 30думи тройката“ и диктата на Европейския съюз , затрудниха  достъпа до основни права и свободи и доведоха нашата страна до безпрецедентни нива на безработица и бедност – според наличните данни, между 2009 г. и 2013 г. бедността се е увеличила с 45%, така че под линията на бедност са  повече от крадено от 30думи 800 000 португалци.

Сега вниманието на всички  е обърнато към Гърция. Последните събития показват скандална намеса във вътрешните работи на страната, изнудване и натиск на гръцкия народ. Това крадено от 30думи са същите шантаж и изнудване, които наблюдавахме  по време на изборите в Гърция,  и с които бяха направени опити да се повлияе на свободния избор на гръцкия народ.

Това отношение разкрива истинската същност на Европейския съюз, който действа в услуга на едрия капитал. Използват се всички възможни средства за да крадено от 30думи се ограничи независимостта на европейците, като се  принуждават да се подчиняват на директивите и изгодите за големия бизнес.

Всеки път става все по-ясно, че само скъсване с тази политика, с насоките, които са в основата на процеса на европейска   капиталистическа интеграция и нейните инструменти (банков и паричен съюз,  Споразумението за крадено от 30думи фискална стабилност, икономическото управление) ще реши тези проблеми, с които  европейските държави и народи се сблъскват в икономическо и социално отношение.

Все  по-очевидна е необходимостта от преразглеждане на дълга, подготовка за оттегляне на страната от еврозоната и обществен контрол върху банковата дейност, за да се открие възможност за развитие и крадено от 30думи прогрес чрез алтернативна политика, която би заложила  на апарата за производство,  за обществен контрол над стратегически сектори на икономиката, върху преразпределението на богатството,  справедлива данъчна политика, предоставяне на социални права и утвърждаването на нашата независимост и суверенитет.

As imposi??es da Uni?o Europeia e as consequ?ncias desastrosas na vida dos povos крадено от 30думи

защищено INVITEXT