Реалностите на нашата страна прекрасно  демонстрират последиците от капиталистическата  интеграция в Европейския съюз. През последните  десетилетия бяха унищожени хиляди работни места и бе реализиран демонтаж на производствения сектор: затварянето на много компании доведе  до спад на производството, а субсидиите нанесоха удар върху  рибарството и селското стопанство.

Тези политики стопираха развитието на страната. И резултатът е очевиден: икономическа рецесия и социален упадък. Противно на това, което мнозина смятат, в резултат на европейската интеграция Португалия повече изгуби, отколкото придоби, и дори и фондовете на ЕС не са в състояние да компенсират тези загуби.

Икономическият и валутният съюз, споразумението за фискална стабилност, икономическото управление и банковия съюз на ЕС, само влошават условията на живот на хората, да не говорим за факта, че тези институции са инструменти на безочлива намеса в независимостта и суверенитета на държавите.

За Съвета на Европейския съюз и за  големия бизнес животът на хората няма никакво значение. За тях е важно да продължат източването на държавни средства под предлог стабилизиране на бюджета, за да трупат богатства за сметка на обедняването на обикновените работници. За съжаление, ситуацията в страната ни е идеален пример.

Провежданите през  последните години програми за  стабилност и растеж,  „Пактът за нападението на тройката“ и диктата на Европейския съюз , затрудниха  достъпа до основни права и свободи и доведоха нашата страна до безпрецедентни нива на безработица и бедност – според наличните данни, между 2009 г. и 2013 г. бедността се е увеличила с 45%, така че под линията на бедност са  повече от 800 000 португалци.

Сега вниманието на всички  е обърнато към Гърция. Последните събития показват скандална намеса във вътрешните работи на страната, изнудване и натиск на гръцкия народ. Това са същите шантаж и изнудване, които наблюдавахме  по време на изборите в Гърция,  и с които бяха направени опити да се повлияе на свободния избор на гръцкия народ.

Това отношение разкрива истинската същност на Европейския съюз, който действа в услуга на едрия капитал. Използват се всички възможни средства за да се ограничи независимостта на европейците, като се  принуждават да се подчиняват на директивите и изгодите за големия бизнес.

Всеки път става все по-ясно, че само скъсване с тази политика, с насоките, които са в основата на процеса на европейска   капиталистическа интеграция и нейните инструменти (банков и паричен съюз,  Споразумението за фискална стабилност, икономическото управление) ще реши тези проблеми, с които  европейските държави и народи се сблъскват в икономическо и социално отношение.

Все  по-очевидна е необходимостта от преразглеждане на дълга, подготовка за оттегляне на страната от еврозоната и обществен контрол върху банковата дейност, за да се открие възможност за развитие и прогрес чрез алтернативна политика, която би заложила  на апарата за производство,  за обществен контрол над стратегически сектори на икономиката, върху преразпределението на богатството,  справедлива данъчна политика, предоставяне на социални права и утвърждаването на нашата независимост и суверенитет.

As imposi??es da Uni?o Europeia e as consequ?ncias desastrosas na vida dos povos