Д. Добрев остави таксата за повторно включване на тока

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев заяви, че при включване на тока на клиенти, които не са плащали навреме, все пак има разходи, които възникват за дружествата и не може тази такса да отпадне.

Членовете на парламентарната комисия по крадено от 30думи енергетика приеха на второ четене предложенията за промени в Закона за енергетиката, предложени от депутати от БСП лява България, с изключение на предложението за отпадане на таксата за повторно включване на електроенергията, когато е била спряна поради неплащане на сметки.

Председателят на комисията Делян Добрев заяви, че при включване на крадено от 30думи тока на клиенти, които не са плащали навреме, все пак има разходи, които възникват за дружествата и не може тази такса да отпадне.

Прието бе, че дружествата – крадено от 30думи крайни снабдители ще са задължени да информират клиента заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, ако отчетената консумация на електрическа енергия или природен газ е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

Клиентите на енергийните дружества ще могат да крадено от 30думи поискат и замерване на средствата за търговско измерване на енергията и в случай, че уредите са в изправност направеното замерване в специализираните лаборатории ще е за тяхна сметка, а в противен случай – за сметка на дружествата.

 http://www.vesti.bg/bulgaria/taksata-za-povtorno-vkliuchvane-na-toka-ostava-6031983

защищено INVITEXT