Древните доислямски араби имали странен обичай – „жена под наем.“ Този обичай е съществувал не само за получаване на  политически или икономически изгоди, това е вид ранна форма на евгеника.

Подобен процес е бил практикуван  предимно от семейства с нисък ранг, които искали  техните деца и внуци да станат  по-благородни. Жени под наем се давали на  мъже, заемащи високи позиции в обществото, защото само на тях им е било разрешено да имат сексуална връзка с жената на друг мъж.

Децата, родени от такова зачатие, се считали за деца на съпруга, а не на биологичния  баща, но така се повишавал  социалния статус на семейството.

Да се даде жена  под наем било много лесно – съпругът трябвало само да изпрати съпругата си в къщата на онзи, който я бил харесал. Там тя оставала докато забременее.