Новият дълг за 8 млрд. евро влезе за гласуване в парламента

Новият дълг от 8 милиарда евро, който страната ни ще поеме, влезе за гласуване в Народното събрание. Договорите с финансовите институции, които ще участват в процеса по поемането му, са подписани в края на миналата седмица – на 6 февруари. Това става ясно от законопроект, крадено от 30думи с който се предлага ратификацията им на парламента.

Договорите са за дилърство и за агентство по глобалната средносрочна програма на България за издаване на облигации, на която в края на миналата седмица бе определена със стабилна перспектива от рейтинговата агенция „Мудис“.

Новият дълг на външните пазари, който може да бъде крадено от 30думи поет по средносрочната програма, трябва да има максимален лихвен процент от 10 на сто. В мотивите на законопроекта обаче е посочено, че настоящите нива, на които се емитират облигации, са с много по-ниски лихвени проценти. Максималният матуритет на емисиите не трябва да надхвърля 30 години.

крадено от 30думи

Договорът за дилърство е между Република България в качеството на емитент и „Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид“, „Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си“, „Сосиете Женерал“ и „Уникредит Банк“ АГ в качеството на крадено от 30думи организатори и дилъри относно Глобална средносрочна програма за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро. Договорът за агентство е сключен със „Ситибанк Н.А.“, клон Лондон, и „Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд“, в качеството на фискален агент, платежен агент, агент по замяната, агент по прехвърлянето и агент за изчисляване на „Ситигруп крадено от 30думи Глобъл Маркетс Дойчланд АГ“ в качеството на регистратор, платежен агент и агент по прехвърлянето относно глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на емитент крадено от 30думи относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015-а година.

Миналата седмица рейтинговата агенция „Мудис“ даде стабилна перспектива на глобалната средносрочна програма за облигации, която е за срок от две години. В съобщението си тогава финансовото министерство подчерта, крадено от 30думи че по-голямата част от новопоетия дълг ще бъде за покриване на стари задължения. С 2 млрд. евро от него обаче ще се финансират дефицити в бюджета.

Законът за поемането на дълга ще влезе в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT