Учените започват търсене на извънземни цивилизации на разстояние 20 светлинни години от Земята

Специално електронно съобщение ще бъде изпратено към тези  космически обекти, на които може да има  форми на живот, които са сравними с човека.

Нов опит да се установи контакт с извънземни цивилизации ще предприемат  специалистите от  SETI в Калифорнийския университет в Бъркли. Както беше съобщено крадено от 30думи за  световните медии в неделя от техни представители, програмата, която трябва да бъде одобрена окончателно съвсем скоро, включва изпращане на специално електронно съобщение към  космически обекти, на които може да има подобна на човешката,  форма на живот.

Според тях зоната за търсене е определена  на разстояние 20 светлинни години от крадено от 30думи Земята, или 190 трилиона километра.

„Не изключвам, че в Космоса има множество цивилизации, но ако нито една от  тях не изпраща  сигнал към външния свят за съществуването си, то  никой нищо няма да чуе,“ – каза един от лидерите на Research Center Дейвид Блек. Той съобщи, че все още се крадено от 30думи избира съдържението на  съобщението, което ще  бъде изпратено от Земята, в опит да се осъществи контакт с братя по разум.

„Все още не сме решили дали съобщението ще крадено от 30думи е  резултат  от работата на малък екип изследователи или  ще поканим цялото човечество чрез Интернет да участва в написването му,“ – каза ученият.

Създаденият през  есента на 1984 г. институт SETI провежда  настойчиво, но засега неуспешно търсене на извънземни цивилизации. През последните 30 години, нейните специалисти използват радио и оптични крадено от 30думи телескопи в  опитите си  да открият в Космоса сигнали от други цивилизации.

Сега те са решили да разширят сферата си на дейност и да започнат да изпращат сигнали в Космоса, за да информират нашата част от галактиката за своето съществуване.

В същото време  редица учени изразиха възраженията си срещу такива крадено от 30думи проекти. Така например британецът Стивън Хокинг казва, че опитите на  човечеството да съобщи за своето  съществуване на външния свят са  „много опасни.“

„Ако извънземните ни посетят, резултатът ще бъде повторение на случилото се с местните жители на  Америка, след като там стигат  корабите на Колумб,“ – казва той.

В същото крадено от 30думи време Хокинг е убеден, че съществуват извънземни цивилизации, а някои от тях са на по-високо технологично ниво, отколкото земното.

защищено INVITEXT