Омбудсманът настоява да се чуе и гласът на хората за избора на осигуряване и пенсионната реформа

По повод на общественото недоволство от законодателното решение за „Избор на осигуряване”, предвидено в изменението на Кодекса за социално осигуряване (КСО) съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., националният омбудсман изпрати писмо до председателя на Народното крадено от 30думи събрание, министър-председателя и председателите на парламентарни групи в 43-то Народно събрание.

Той с безпокойство констатира, че извършените законодателни промени срещат негативен отзвук и неодобрение не само от страна на пенсионноосигурителните дружества, но и от различни организации, а най-вече от гражданите. В институцията на омбудсмана са постъпили множество искания за сезиране крадено от 30думи на Конституционния съд на Република България по повод на измененията в КСО, които съдържат аргументи за противоречието на промените с редица разпоредби от Конституцията, свързани с правата и свободите на гражданите.

„Моята твърда позиция е, че промени в законодателството и особено такива в чувствителни области, каквато е пенсионната реформа, трябва да се осъществяват след обстойно обществено обсъждане, като се изследват подробно всички мнения и становища и се дава гласност на различните гледни точки и предложения, с цел да крадено от 30думи се постигне консенсус по важните въпроси” – пише омбудсманът и допълва: „Логично, непрозрачният и прибързан начин на вземане на това законодателно решение, което допуска с акт на Министерския съвет, а не със закон, да се регламентират редът и начинът на осъществяване на избора на осигуряване, предизвика обществено недоволство и възмущение, крадено от 30думи което заля институцията на омбудсмана на Република България. Към мен с подписка се обърнаха 2 600 граждани и над 200 лица с индивидуални жалби, които не одобряват „национализацията” на средствата им”.

Константин Пенчев напомня, че в края на миналата година управляващото мнозинство е поело ангажимент тези промени да бъдат подложени крадено от 30думи на обществена дискусия до края на месец март 2015 г. „Като защитник на правата на гражданите, които в момента чувстват безпокойство и несигурност заради промените в КСО, апелирам този дебат да бъде проведен без никакво отлагане, за да може регламентирането на избора на осигуряване, както и пенсионната реформа, да се крадено от 30думи осъществят след широко обществено обсъждане и постигане на консенсус. Готов съм да бъда домакин на подобна дискусия, в рамките на която да бъде чут и гласът на хората” – пише общественият защитник.

Омбудсманът подчертава, че ако до края на март надеждите и очакванията на българските граждани за пореден път не крадено от 30думи бъдат оправдани, ще прецени дали да упражни правомощието си да сезира Конституционния съд.

защищено INVITEXT