Съд глоби кмета на София Й. Фандъкова 31 500 лева

С Разпореждане № 5409 Административен съд – София-град налага на кмета на Столична община Йорданка Асенова Фандъкова глоба в размер на 31 500 лева за повторно неизпълнение на съдебно решение № 4443 от 17.10.2011 г. по дело за мълчалив отказ за достъп до обществена информация.

крадено от 30думи

Това се случва в период, когато Столична община за втори път е удостоена с престижния “Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”. Моралната награда се връчва на общински администрации, отговарящи на дванадесет принципа за добро и демократично местно самоуправление, сред които “Откритост и прозрачност”, “Върховенство на крадено от 30думи закона” и “Етично поведение”, които очевидно са компрометирани и вследствие разпореждането на АССГ.

В момента тече трета поред процедура за връчване на “Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”, а Столична община е сред номинираните.

“Самите ние постоянно се сблъскваме с проблеми с достъпа до обществена информация в Столична община. Като правило на исканията се отговаря според политическата обстановка, а не според изискванията на закона. Или ще получим мълчалив отказ или отказът за достъп ще е крадено от 30думи издаден от некомпетентен орган или заявлението ни за информация ще бъде отхвърлено с очевидно несъстоятелни доводи. Чакаме решение по няколко подобни дела.” – коментират от Софийски обществен съвет.

От Съвета възнамеряват да сезират Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление. Намерението е не само Столична община да крадено от 30думи отпадне от номинациите за третата процедура за връчване на Етикета, а да ? бъдат отнети и предишните два, тъй като очевидно, а и вече доказано, местната власт в столицата не спазва принципите за добро и демократично управление. Целта не е да се злепоставят институциите, а да се подтикнат към реално крадено от 30думи въвеждане и изпълнение на Европейските принципи за самоуправление.

Ако Комисията не вземе под внимание доводите, Софийски обществен съвет ще сезира Съвета на Европа с искане за отнемане на акредитацията ?.
Софийски обществен съвет

защищено INVITEXT