Колко пари поиска България от ЕС за наводненията, пита Джамбазки

vodaПисмо до Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и Министерство на регионалното развитие относно оценката на щетите от природните бедствия и действията на властта до момента изпрати заместник-председателят на ВМРО и български представител в Европарламента Ангел Джамбазки.

Въпросите, които поставя евродепутата, са:

  1.  Каква е крадено от 30думи окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията за областите Варна, Бургас, Добрич, Враца, Хасково?
  2.  Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията в страната върху инфраструктурата – публична общинска и публична държавна собственост?
  3.  Какъв е размерът на поисканата помощ от Министерски съвет от крадено от 30думи Европейската комисия?
  4.  Получил ли е Министерски съвет официален отговор в какъв размер Европейската комисия ще отпусне помощ за преодоляване на последствията от наводненията и в какъв срок?

Питането на заместник-председателя на ВМРО, който е и български представител в Европейския парламент, бе предшествано от изказване в Страсбург миналата седмица. В крадено от 30думи рамките на разискването в Европейския парламент за по-добрата превенция и управление на наводненията на европейско равнище Джамбазки поиска повече информация за механизма, по който се разпределя помощта, и за сроковете, в които тя ще бъде получена от държавите-членки на ЕС.

Можем с голяма доза основание да твърдим, че България е крадено от 30думи една от най-тежко засегнатите държави-членки по линия на природните бедствия през последната година. Считам, че по отношение на превенцията, по отношение на подготовката на институциите и населението при природни бедствия в последните две десетилетия не е направено почти нищо. Отделно от това вече е пределно ясно, че България няма изработен крадено от 30думи механизъм – нормативен, институционален и финансов, който да се ползва за преодоляване на последиците от природните бедствия, посочва Джамбазки.

Попитах официално министър-председателя, вътрешния министър и министъра на регионалното развитие какви са щетите до момента и какво са поискали като компенсации от Брюксел. Чакам техния отговор. Имам лошото предчувствие, че отново крадено от 30думи някой някъде няма да си е свършил работата, поради което ще получим в пъти по-малко отколкото ни е необходимо.  Имам лошото предчувствие, че това поредно безхаберие ще остави хиляди българи без покрив, без пътища, без ВиК система, без елементарни условия за живот, допълва евродепутатът.

Очевидна е нуждата от национален механизъм крадено от 30думи за превенция, реагиране и преодоляване на природни бедствия, завършва писмото си Джамбазки.

Пълен текст на писмото:

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ

ДО

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н ЙОРДАН БАКАЛОВ

ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

 

ПИСМО

от Ангел Чавдаров Джамбазки, член на Европейския крадено от 30думи парламент от Р България

гр. София, ул. „Пиротска“ 5, ет. 5

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми г-н министър на вътрешните работи,

Уважаема г-жо министър на регионалното развитие,

На последната крадено от 30думи пленарна сесия на Европейския парламент беше проведено разискване относно по-добрата превенция и управление на наводненията на европейско равнище. Изминалите 10 месеца на тази година изправиха България пред огромни проблеми, свързани с наводненията и настъпилите последици от тях. С голяма доза основание можем да твърдим, че България е една от най-тежко крадено от 30думи засегнатите държави-членки от природните бедствия тази година. Причините за това лесно могат да бъдат посочени дори и без особено мащабен и прецизен анализ. Считам, че по отношение на превенцията, по отношение на подготовката на институциите и населението при природни бедствия в последните десет години, а вероятно и през последните 2 крадено от 30думи десетилетия, не е направено почти нищо. Отделно от това вече е пределно ясно, че България няма изработен механизъм – нормативен, институционален и финансов, който да се ползва за преодоляване на последиците от природните бедствия.

В резултат на това, на липсата на адекватна политика и подготовка по отношение на наводненията, днес крадено от 30думи ние като нация и държава практически чакаме последствията просто да отминат и случилото се да бъде забравено.

От разговори с колеги, членове на Европейския парламент, както и от разговори със служители към Европейската комисия, заключавам, че дори помощта, която България следва да получи безвъзмездно, не отговаря на фактическите ни нужди, крадено от 30думи т.е. ние ще получим по-малко, отколкото сме заявили, нещо повече – по-малко отколкото е необходимо, за да обезпечим възстановяването на засегнатите региони.

С оглед на това с настоящото писмо моля да ми предоставите писмено следната информация:

1. Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията за крадено от 30думи областите Варна, Бургас, Добрич, Враца, Хасково?

2. Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията в страната върху инфраструктурата – публична общинска и публична държавна собственост?

3. Какъв е размерът на поисканата помощ от Министерски съвет от Европейската комисия?

4. Получил ли е Министерски съвет официален крадено от 30думи отговор в какъв размер Европейската комисия ще отпусне помощ за преодоляване на последствията от наводненията и в какъв срок?

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми министри,

Институциите дължат отговор на обществото какво ще се случи оттук нататък с преодоляването на щетите. През изминалите два дни станахме свидетели на повторение на ситуацията – крадено от 30думи бедствено положение беше обявено в цялата област Бургас и в няколко общини – Габрово, Севлиево. Първото заключение, което се налага от само себе си, е, че не научихме нищо от случилото се през изминалото лято. Очевидно е, че по отношение на превенцията, реакцията и последващото възстановяване след природни бедствие България крадено от 30думи е далеч дори и от екзистентминимума.

 

28.10.2014г.                                                                                                      С уважение:

гр. София                                                                                                           Ангел Джамбазки

 

защищено INVITEXT

Add Comment