Омбудсманът сезира министъра на вътрешните работи заради нарушаване на човешките права от колекторски фирми

DETAIL_PICTURE__59419350В писмо до министъра на вътрешните работи омбудсманът пише, че от години в институцията постъпват жалби срещу прилаганите методи от фирмите за събиране на вземания. Гражданите са оплакват от психически тормоз и отправени заплахи от служители на колекторските фирми към тях и техни близки. Изразяват крадено от 30думи опасения, че се злоупотребява с личните им данни.

Константин Пенчев подчертава, че вече се е обръщал по този повод към Министерството на вътрешните работи (МВР) и прокуратурата, като от двете институции са го уведомявали за конкретни предприети действия. Омбудсманът напомня, че самият той многократно е отбелязвал проблема в годишните доклади крадено от 30думи за дейността си пред Народното събрание, а също и в Специалния доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, в който има препоръка да бъде регламентирана дейността на фирмите за събиране на вземания, както и да се създаде единен регистър на колекторските фирми.

В писмото до крадено от 30думи министъра на вътрешните работи Константин Пенчев констатира с безпокойство, че проблемът вместо да се преодолява, по-скоро се задълбочава. Той пише, че в институцията на омбудсмана продължават всекидневно да постъпват жалби срещу дейността на фирмите за събиране на вземания.

Конкретният повод отново да се обърне към министъра на вътрешните работи е крадено от 30думи сигнал от жалбоподател с приложено „Уведомление за посещение” от „Кредитекспрес България” ЕООД. С него гражданинът е уведомен, че ще бъде посетен на адреса му от представител на отдел „Събиране на място”, за да потвърди настоящия му адрес, както и да се запознае с неговото имущество, като информацията ще бъде използвана крадено от 30думи от частен съдебен изпълнител при принудително събиране на задълженията.

Омбудсманът пише, че е силно разтревожен от това арогантно потъпкване от колекторската фирма на основни права на човека, гарантирани крадено от 30думи от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 12 – никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства върху неговата чест и добро име.

Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса крадено от 30думи или посегателства); Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 7 – всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения); Европейската конвенция за правата на човека (чл. 8 – всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си крадено от 30думи живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията); Конституцията на Република България (чл. 33 – жилището е неприкосновено.

Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател крадено от 30думи или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост).

Константин Пенчев пише: „Обръщам се към Вас, с оглед на правомощията на полицейските органи съгласно Закона за МВР за осъществяване на крадено от 30думи превенция на правонарушенията, с препоръка да разпоредите предприемане на спешни мерки за защита на основни права на хората, тяхната сигурност и спокойствие от дейността на колекторските фирми, които преминават границата на позволеното”.

13.10.2014 г.

Началник на кабинета на омбудсмана

http://analizator.eu/archives/8410

защищено INVITEXT

Add Comment